SixSilver Jubiler Gliwice

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gliwic. Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki długu, pomimo presji na wydatki operacyjne. Ratingi odzwierciedlają oczekiwania Fitch, że w latach 2017-2019 wyniki operacyjne Gliwic pozostaną dobre, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 150 milionów złotych.

FORUM

Powyższy wynik wzmocniony został rosnącymi dochodami z podatków w związku ekspansją gospodarczą oraz zakończeniem okresu obowiązywania zwolnień podatkowych w specjalnej strefie ekonomicznej.

Fitch spodziewa się, że wydatki operacyjne przyspieszą w drugiej połowie 2017r. w związku z nieustającą presją na wzrost wydatków, w szczególności w obszarze oświaty w związku z wprowadzoną przez władze centralne reformą oraz w związku z rosnącą presją na wzrost wynagrodzeń w wyniku ogólnego trendu rynkowego.

Fitch przewiduje, że w latach 2017-2019 wydatki majątkowe Gliwic mogą wynieść łącznie 1 mld zł. Będzie to poniżej średniej z lat 2011-2016 wynoszącej 34%, kiedy to Miasto realizowało Drogową Trasę Średnicową. Podobnie jak w latach poprzednich, Fitch spodziewa się, że Miasto będzie finansować większość wydatków majątkowych z nadwyżek bieżących, sprzedaży majątku oraz bezzwrotnych dotacji na inwestycje dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Fitch zakłada, że w latach 2017-2019 dochody podatkowe Miasta będą rosły, czemu powinien sprzyjać prognozowany wzrost gospodarczy.

Gospodarka lokalna jest zdywersyfikowana oraz atrakcyjna dla inwestorów, z uwagi na lokalizację Miasta na skrzyżowaniu głównych połączeń kolejowych i drogowych oraz z uwagi na dostępność dobrze wykształconej i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. W 2015r. (ostatnie dostępne dane) PKB na mieszkańca podregionu gliwickiego, który obejmuje Gliwice oraz okoliczne miasta i gminy stanowił 120% średniej krajowej.

Władze Miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową, co gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazywanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna. Dodatkowa presja na budżet Miasta związana jest także z koniecznością utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury.

20 KOMENTARZE

  1. Nadwyżka ?! 150 mln ? Pozytywna ocena ? To mało ważne.Zaraz się zacznie lament pod tytułem :
    – Te 150 mln pójdzie na utrzymanie hali.
    – gdzie są tramwaje ?.
    – czemu tak mało ścieżek itd itd. Mimo to cieszę się bardzo że jest mi dane żyć w tak dobrze rozwijającym i przyszłościowym mieście

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here