SixSilver Jubiler Gliwice

Stacja pomiaru jakości powietrza przy ulicy Mewy w Gliwicach zmieni lokalizację

Ze względu na wymogi prawa konieczne jest jej przeniesienie kilkanaście metrów dalej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska przy stacjach pomiaru nie powinny znajdować się wysokie drzewa, ani inne przeszkody, które mogłoby zaburzać wlot powietrza do czerpni, a tym samym pomiar.

FORUM

Na ten przepis powołał się Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, występując z wnioskiem o usunięcie 6 drzew rosnących w pobliżu stacji przy ul. Mewy.

– Choć w tej części osiedla Sikornik od lat rośnie kilkanaście dużych drzew, do tej pory Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie zgłaszał żadnych związanych z tym nieprawidłowości. – mówi Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Aby uchronić drzewa przed wycinką, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaproponował przeniesienie stacji na teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, około 15 metrów dalej od jej aktualnej pozycji. WIOŚ przystał na propozycję dzierżawy wskazanej przez miasto działki.  – Mamy nadzieję, iż przeniesienie stacji nastąpi w ciągu 2-3 miesięcy. Obecnie przygotowujemy dokumenty do zgłoszenia wykonania przyłącza elektroenergetycznego do zasilania stacji – mówi Andrzej Szczygieł, Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Katowicach.

Stacja przy ulicy Mewy prowadzi pomiary metodą automatyczną oraz manualną. Przez całą dobę mierzone są poziomy między innymi tlenku azotu, pyłu zawieszonego PM 10 czy dwutlenku siarki. Wykonywane są również pomiary meteorologiczne, takie jak wysokość ciśnienia i temperatury czy kierunek i prędkość wiatru.

źródło: UM Gliwice

11 KOMENTARZE

  1. Wysłałem tu wczoraj adres, pod którym dostępne są aktualne wyniki pomiarów. Ale widocznie nie wolno tu wysyłać linków, więc informacja ta pozostanie tajemnicą.

  2. Ktoś wie, jak można dojść do odczytów bieżących tej stacji? Żeby np dowiedzieć się jaka jest aktualna wilgotność i temperatura? 😉

  3. No co za dbałość o zieleń… Przy tej skali wycinki drzew i zaniedbań w ich pielęgnacji w mieście to hipokryzja. No cóż, to Gliwice właśnie.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here