Azyle dla pieszych, ścieżka rowerowa, zatoki… Gruntowna przebudowa ul. Andersa

Drogowcy rozpoczną prace od przebudowy sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych, kanalizacji deszczowej, wodociągu i sieci gazowej [...]