“Projekty dla przyszłości” mają zapewnić Gliwicom dalszy dynamiczny rozwój

Realizacja „Projektów dla przyszłości” będzie polegać na stworzeniu atrakcyjnych i wzajemnie uzupełniających się warunków do wdrażania [...]