Nie truj sąsiadów. Miasto dofinansuje wymianę przestarzałego pieca

Warto pamiętać, że dzięki miejskim dotacjom można uzyskać częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania [...]