Zygmunt Frankiewicz: “Teraz nikt się nawet nie odważy przyznać, że kiedyś tak mówił….”

Dzisiaj, w jeden rok, przychody z samego tylko podatku od nieruchomości ze Strefy są równe połowie wszystkich poniesionych przez [...]