Prawie 14 mln zł dotacji z MEiN dla Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach na doposażenie pierwszego w Polsce laboratorium obrazowania przedklinicznego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało gliwickiemu oddziałowi Narodowego Instytutu Onkologii dotację w wysokości 13 894 837,07 zł  na realizację projektu naukowego zatytułowanego „Utworzenie przedklinicznego translacyjnego laboratorium obrazowania molekularnego PET/TK/MRI”. 

Dzięki temu Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach zyska możliwości badawcze na europejskim i światowym poziomie oraz stanie się wiodącym w Polsce ośrodkiem pod względem wyposażenia sprzętowego, umożliwiającego wielomodalne i translacyjne obrazowanie przedkliniczne – mówi prof. Gabriela Kramer-Marek, kierownik Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, autorka projektu.

Przyznane przez MEiN środki zostaną przeznaczone na zakup dwóch systemów do przyżyciowego obrazowania małych zwierząt (MikroPET/TK oraz tomografu MR o polu 7T) dla powstającego na terenie gliwickiego Instytutu wysokospecjalistycznego laboratorium obrazowania przedklinicznego o bardzo dużym potencjale badawczym oraz translacyjnym. Będzie to pierwsze tego typu laboratorium w Polsce.

Jak wyjaśnia prof. Gabriela Kramer-Marek, będą w nim prowadzone badania nad nowymi biomarkerami obrazowania, stanowiącyminieinwazyjne narzędzia do badań przesiewowych, wykrywania nowotworów oraz monitorowania w czasie postępu choroby, w tym oceny odpowiedzi na leczenie i identyfikacji powikłań terapeutycznych. – Umożliwią one również mapowanie czasowo-przestrzennej heterogenności nowotworów – tłumaczy specjalistka.

Badania translacyjne z wykorzystaniem małych zwierzątpozwolą na uzyskanie informacji dotyczącej subkomórkowych procesów biochemicznych oraz zmian molekularnych zachodzących w mikrośrodowisku guza i charakterystycznych dla danego typu nowotworu, jak również zmian dotyczących anatomii, morfologii oraz fizjologii narządów objętych schorzeniem. – Na podstawie takich badań podstawowych będą mogły być opracowane nowe radioznaczniki, które będą mogły być dostosowane do takiej formy, w jakiej mogą zostać podane pacjentowi – mówi prof. Gabriela Kramer-Marek.

Wielomodalne obrazowanie in vivo modeli nowotworowych jest nieocenioną metodą w badaniach translacyjnych, może bowiem służyć do obrazowania m.in. komórek nowotworowych i macierzystych, procesów zapalnych, rozmieszczenia nanomateriałów i leków, zmian w obrębie szlaków metabolicznych lub też efektów farmakodynamicznych leków.

Niepowtarzalną korzyścią prowadzonych przez nas obrazowych badań przedklinicznych będzie wzrost skuteczności badań klinicznych, gdyż weryfikacja nowych radiofarmacutyków na modelach zwierzęcych przełoży się na mniej niepowodzeń w każdej fazie prac nad opracowywaniem innowacyjnych leków celowanych najnowszej generacji oraz immunoterapii. Co więcej, pozwoli również dokładnie sprawdzić – jeszcze przed włączeniem konkretnej terapii – jak dany lek zadziała w organizmie konkretnego pacjenta – podsumowuje prof. Gabriela Kramer-Marek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here