Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Zgłoszono 306 projektów, pozytywnie oceniono 154, które zostaną skierowane do głosowania. 145 z nich to wnioski dzielnicowe – dotyczące jednej dzielnicy oraz 9 wniosków ogólnomiejskich.

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano 6 962 000 zł. Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi 14 662 000 zł. Które z nich zostaną wykonane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 23 października do 13 listopada. Wykaz projektów ocenionych pozytywnie oraz listę wszystkich złożonych wniosków wraz z wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych zamieszczone zostały na stronie internetowej http://gbo.gliwice.eu/index.php

Ostateczna lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania, zostanie opublikowana do 19 października – po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od negatywnych wyników weryfikacji. Odwołania można składać w terminie od 15 do 22 września w formie papierowej oraz w formie elektronicznej – wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here