SixSilver Jubiler Gliwice

Rozpoczęła się kolejna akcja powszechnej deratyzacji w naszym mieście

Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach), żeby pozbawić gryzonie pożywienia.

FORUM

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice to na właścicielach i administratorach gliwickich nieruchomości spoczywa obowiązek podejmowania działań zapobiegających powiększaniu się populacji szczurów, a co za tym idzie powstrzymaniu przenoszonych przez nie chorób zakaźnych.

Przypomnijmy, że kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

art. 117. Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Straż miejska przypomina, że za powyższe wykroczenie funkcjonariusz może nałożyć mandat w wysokości 100 zł.

Download (PDF, 441KB)

fot. pixabay

 

 

10 KOMENTARZE

  1. a wystarczyłoby zaopiekować się wolno żyjącymi kotami.
    budki w spokojnych miejscach, sterylizacja i problem szczurów rozwiązany

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here