Ogłoszono przetarg na przebudowę alei Mickiewicza. To kolejny krok, który przybliża do długo wyczekiwanego przez mieszkańców remontu odcinka pieszo-rowerowego. Nie będzie to łatwe przedsięwzięcie ani dla projektanta przygotowującego projekt budowlano-wykonawczy, ani dla realizującego go wykonawcy.

Prace na alei, objętej wpisem do rejestru zabytków będą musiały być prowadzone w sposób zapewniający szczególne zabezpieczenia historycznego szpaleru drzew, a nawierzchnia pieszo-rowerowa spełniać wymogi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakres opracowania projektowego obejmie kompleksową przebudowę całego ciągu alei zakładając całkowitą wymianę nawierzchni, przebudowę oświetlenia wraz ze zmianą lokalizacji małej architektury, a także projekt zagospodarowania zieleni, z uwzględnieniem propozycji nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej.

Na realizację zadania projektowego, wykonawca będzie miał 12 miesięcy. Projektant musi uzyskać decyzję, zezwalającą na przeprowadzenie robót budowlanych w sąsiedztwie szpaleru lip stanowiących obiekt ochrony konserwatorskiej. Kolejny etap to uzyskanie pozwolenia na budowę. Prace ziemne będą musiały być wykonywane ręcznie.

Zwiększy to koszt prowadzonych robót oraz wydłuży czas ich realizacji. Zadanie zostanie podzielone na etapy. Zakres opracowania projektowego obejmował będzie cały odcinek alei Mickiewicza (około 750 m) od ronda im. Prof. Stanisława Fryzego do ul. Zawiszy Czarnego.

źródło: ZDM Gliwice

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here