Prace budowlane przy powstaniu 350 metrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego łączącego dwie gliwickie dzielnice: Brzezinkę i Stare Gliwice, znalazły swój finał na wiele tygodni przed terminem wynikającym z umowy z wykonawcą. 

Roboty realizowane od lipca bieżącego roku, objęły prace ziemne związane z dobudową nasypu, na którym powstała ścieżka rowerowa i chodnik, likwidację starego i budowę nowego przepustu wraz z rozbiórką i odbudową odcinka jezdni. Powstało również oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa. Zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ten sposób bariery energochłonne odgradzają chodnik i ścieżkę rowerową od drogi. Wzdłuż skarp zamontowano balustrady.

W ramach zrealizowanej inwestycji,  przełożono i usunięto kolizję z siecią teletechniczną i wodociągową. Równocześnie z pracami przy budowie nowego ciągu komunikacyjnego, trwała naprawa chodnika i przylegającej do niego drogi dla rowerów, prowadzącą od nowej inwestycji, w kierunku ronda Brzezinka. Prawie 500 m odcinek chodnika został wyremontowany, a rowerzyści zyskali natomiast nową nawierzchnię asfaltobetonową w miejsce dotychczasowej ścieżki z kruszywa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here