“Gliwice muszą ograniczyć planowane na przyszły rok wydatki o prawie 330 mln zł. Choć miasto zbudowało przez lata solidny potencjał ekonomiczny, tym razem – jak wiele innych gmin – ma problem z dopięciem budżetu. Na finanse samorządów wpływa w dużej mierze wprowadzanie programu Polski Ład.” – czytamy w urzędowej gazecie. Na te słowa zareagowali radni PiS.

W ramach tzw. Polskiego Ładu podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych będą mogli skorzystać z kwoty wolnej od podatku podniesionej do 30 000 zł. Oznacza to, że dopiero od dochodu powyżej 30 tysięcy zapłacimy podatek. Podatnicy skorzystają również z podniesionego I progu podatkowego, który będzie wynosił 120 000 zł. Spowoduje to uszczuplenie dochodów samorządów, których znaczące wpływy pochodzą właśnie z podatku dochodowego.

Mniej więcej połowa budżetu Gliwic to pieniądze z PIT płaconego przez mieszkańców. Jest to główna pozycja w dochodach własnych. W 2021 roku wpływy z tego tytułu szacowane są na mniej więcej 347 mln zł, w przyszłym – po wprowadzeniu zmian w ramach Polskiego Ładu – wyniosą 310 mln zł, czyli zmniejszą się o 37 mln. Dlaczego więc urząd pisze o 330 milionach?

(…) Pomimo, iż w dalszej części artykułu pojawiają się różne dane liczbowe, w/w artykuł komentowany na portalach społecznościowych jak i publikowany w innych środkach masowego przekazu spowodował jeden zasadniczy efekt – opinia publiczna jest przekonana, iż „Polski Ład” zabrał Miastu Gliwice 330 mln zł. Zrozumiałe jest, iż kierownictwo miasta może się nie zgadzać z obniżką podatków dla mieszkańców, co nie oznacza, że można podawać dane w formie skutkującej zmyleniem opinii publicznej. – czytamy w liście do prezydenta Adama Neumanna wystosowanym przez radnych Łukasza Chmielewskiego, Tomasza Tylutko i Adama Michczyńskiego.

Jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego, Gliwice muszą okroić pierwotny plan przyszłorocznych zadań o prawie 330 mln zł – zarówno w części bieżącej, jak i inwestycyjnej. Wydatki bieżące trzeba było zmniejszyć o prawie 69 mln zł, a plany inwestycyjne na 2022 rok okrojono o ponad 260 mln. Gliwice w ramach Polskiego Ładu otrzymają 40,1 miliona subwencji równoważącej oraz 51,6 miliona złotych przyznane na inwestycje samorządowe.

Radni zwracają się do prezydenta Neumanna z prośbą o udzielenie informacji jakie jeszcze dochody miasta zniknęły z obecnie prezentowanej wersji budżetu miasta na rok 2022, tak iż w rezultacie konieczne stało się zredukowanie wydatków aż o 330 mln zł. Poniżej pełna treść listu.

Szanowny Panie Prezydencie,

piszemy do Pana w związku z artykułem zamieszczonym na oficjalnym portalu Miasta Gliwice oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym pt.: „Budżet miasta w cieniu Polskiego Ładu.”
Na uwagę zasługuje przede wszystkim pierwszy akapit, mianowicie: „Gliwice muszą ograniczyć planowane na przyszły rok wydatki o prawie 330 mln zł. Choć miasto zbudowało przez lata solidny potencjał ekonomiczny, tym razem – jak wiele innych gmin – ma problem z dopięciem budżetu. Na finanse samorządów wpływa w dużej mierze wprowadzanie programu Polski Ład.”

Pomimo, iż w dalszej części artykułu pojawiają się różne dane liczbowe, w/w artykuł komentowany na portalach społecznościowych jak i publikowany w innych środkach masowego przekazu spowodował jeden zasadniczy efekt – opinia publiczna jest przekonana, iż „Polski Ład” zabrał Miastu Gliwice 330 mln zł.

Zrozumiałe jest, iż kierownictwo miasta może się nie zgadzać z obniżką podatków dla mieszkańców, co nie oznacza, że można podawać dane w formie skutkującej zmyleniem opinii publicznej. W treści artykułu znajduje się bowiem informacja, iż rzeczywisty spadek wpływów z podatku PIT wskutek zmian w podatkach wprowadzonych w ramach „Polskiego Ładu” to 36,7 mln zł, a nie jak można odnieść wrażenie z zacytowanego akapitu 330 mln złotych. Dopiero pod koniec tekstu znajdujmy zdanie, które tłumaczy skąd wynika ta ostatnia liczba: „Gliwice muszą okroić pierwotny plan przyszłorocznych zadań o prawie 330 mln zł – zarówno w części bieżącej, jak i inwestycyjnej.”

W związku z powyższym, prosimy o udzielenie informacji jakie jeszcze dochody miasta znajdujące się, jak przypuszczamy, we wspomnianym powyżej „pierwotnym planie” przyszłorocznego budżetu zniknęły z obecnie prezentowanej wersji budżetu miasta na rok 2022 (oprócz 36,7 mln zł wynikających z reformy podatków), tak iż w rezultacie konieczne stało się zredukowanie wydatków aż o 330 mln zł. Prosimy o podanie konkretnych planowanych kwot oraz źródeł tych dochodów, a także przyczyn wskutek których dochody te zostały utracone.

W/w tematyka ma dla nas charakter priorytetowy i zapewne będziemy do niej wracać już na najbliższej sesji Rady Miasta Gliwice w grudniu br.

Z wyrazami szacunku,
Radni Rady Miasta Gliwice
Łukasz Chmielewski
Tomasz Tylutko
Adam Michczyński”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here