Wysyłając wniosek o darmową chwilówkę, musisz potwierdzić zapoznanie się z dokumentami udostępnionymi na stronie internetowej pożyczkodawcy, np. ramową umową pożyczki, formularzem informacyjnym, regulaminem serwisu. Jakie ważne zapisy zawiera umowa pożyczki online?

Czym jest ramowa umowa pożyczki?

Ramowa umowa pożyczki, nazywana także projektem umowy pożyczki, określa strony transakcji i zasady, na jakich firma pozabankowa pożycza Ci pieniądze. Jeśli interesuje Cię ten temat, bo chcesz zawrzeć umowę pożyczki z inną osobą, możesz pobrać darmowy wzór z omówieniem z serwisu finansowego Chwilowo.pl.

Umowa chwilówki zawiera takie informacje jak:

 • definicje, 
 • przedmiot umowy, 
 • warunki udzielenia pożyczki, 
 • przebieg poszczególnych etapów, czyli rejestracji klienta w serwisie, wypełniania i wysyłania wniosku, weryfikacji tożsamości, zawarcia umowy, wypłaty pożyczki, zwrotu pieniędzy, ewentualnego przedłużenia terminu spłaty itp.,
 • koszty pożyczki,
 • warunki wcześniejszej spłaty pożyczki,
 • postępowanie w przypadku opóźnienia ze spłatą,
 • prawo pożyczkobiorcy do odstąpienia od umowy,
 • zasady wypowiedzenia umowy,
 • warunki reklamacji i pozasądowego rozstrzygania sporów,
 • obowiązki informacyjne określające m.in. podstawy prawne.,
 • postanowienia końcowe i załączniki.

Wysyłając wniosek o chwilówkę, deklarujesz zapoznanie się z umową poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Jeżeli firma pożyczkowa podejmie pozytywną decyzję, wyśle Ci wszelkie niezbędne dokumenty na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w serwisie. Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i wysłać na wskazany adres pożyczkodawcy. Zastanawiasz się, jakie przepisy prawa wskazują, co może znaleźć się w umowie chwilówki? Jest regulowana przez Kodeks cywilny, ustawę o kredycie konsumenckim i tzw. ustawę antylichwiarską, czyli zmiany wprowadzone w różnych aktach prawnych w celu ochrony pożyczkobiorców i zwalczania lichwy.  

Podstawowe pojęcia w ramowej umowie pożyczki 

Niezależnie od tego, czy wnioskujesz o darmową chwilówkę, czy pożyczkę ratalną, warto znać takie pojęcia jak RRSO, prowizja, odsetki kapitałowe, odsetki za opóźnienie itp. Takie hasła powinny być uwzględnione na początku umowy – w części z definicjami. Przykładowo RRSO bywa błędnie utożsamiane wyłącznie z oprocentowaniem pożyczki, a dotyczy jej całkowitego kosztu, czyli także prowizji, opłaty rejestracyjnej, opłaty przygotowawczej itd.

Profil klienta w ramowej umowie chwilówki 

Chociaż odpowiedź na pytanie „Kto może wziąć pożyczkę?” znajduje się najczęściej w FAQ na stronie internetowej instytucji pożyczkowej, warto sprawdzić, co na ten temat mówi ramowa umowa chwilówki. Dokument powinien podkreślać, że pożyczkobiorca musi spełniać łącznie wymienione warunki. Dotyczą one m.in.:

 • przedziału wiekowego, 
 • statusu konsumenta, 
 • zdolności do czynności prawnych, 
 • obywatelstwa i miejsca zamieszkania, 
 • oceny zdolności kredytowej, 
 • założenia konta w serwisie pożyczkodawcy i wypełnienia wniosku, 
 • braku zaległości pieniężnych wobec danej firmy pozabankowej. 

Warunki udzielenia pożyczki podkreślają, że wniosek o chwilówkę musi być prawidłowo wypełniony, nie może zawierać np. literówki w imieniu i nazwisku, pomyłki w numerze konta bankowego. Sprawdź formularz przed wysłaniem – wystarczy, że trafisz palcem w klawisz obok, wpisując inną cyfrę, a wniosek zostanie odrzucony.

Niektóre wymogi wobec klientów firmy pożyczkowej są:

 • powtarzalne – każda firma pozabankowa wymaga od klienta pełnej zdolności do czynności prawnych, polskiego obywatelstwa i miejsca zamieszkania w Polsce;
 • odmienne – pożyczkodawcy różnie kształtują dolną i górną granicę wiekową klientów. Zakres może wynosić np. 20-75 lat, 19-73 lata, 21-70 lat itd.

Umowa nie opisuje dokładnego celu pożyczki. Firma może zadać takie pytanie wyłącznie w celach statystycznych, nie wymagając obowiązkowej odpowiedzi. Jednak umowa ramowa pożyczki dla konsumenta określa jasno, że cel zawarcia umowy nie jest związany bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą pożyczkobiorcy.

Ocena zdolności kredytowej klienta w ramowej umowie pożyczki

Na rynku są dostępne tzw. chwilówki bez zaświadczeń. W pierwszej chwili można pomyśleć, że firmy pozabankowe rzeczywiście pożyczają pieniądze wyłącznie po przedstawieniu danych z dowodu tożsamości. To nieprawda, co potwierdza ramowa umowa pożyczki, określająca sposoby weryfikacji prawdziwości i kompletności danych we wniosku. 

O ile faktycznie możesz otrzymać chwilówkę bez zaświadczenia o dochodach od pracodawcy lub innego dokumentu potwierdzającego dochód, o tyle firma pożyczkowa zweryfikuje, czy jesteś osobą zdolną do spłacenia chwilówki. W tym celu pożyczkodawca skorzysta z publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz sprawdzi bazy dłużników za zgodą pożyczkobiorcy. 

Przed wysłaniem wniosku musisz udzielić upoważnienia, które pozwala firmie pozabankowej na pozyskanie informacji z BIK-u (Biura Informacji Kredytowej), biur informacji gospodarczej (np. KRD, ERIF, BIG InfoMonitor, KBIG) i specjalnych platform. Nie każdy pożyczkodawca sprawdza BIK i wszystkie wspomniane biura. Jeżeli firma deklaruje, że pomija BIK podczas weryfikacji, może zdobyć te informacje poprzez np. BIG InfoMonitor. W takim przypadku wspomniane upoważnienie może zawierać informację, że zezwalasz BIK-owi i ZBP (Związkowi Banków Polskich) na przekazanie informacji o zadłużeniach lub ich braku do BIG InfoMonitor.

Konsekwencje nieterminowej spłaty chwilówki w ramowej umowie pożyczki

Jeśli dzień spłaty chwilówki wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, firma pożyczkowa powinna otrzymać pieniądze najbliższego dnia, który nie jest ustawowo wolny od pracy. Wtedy nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Sytuacja przedstawia się inaczej, kiedy data spłaty wypadła w zwyczajny dzień roboczy, a pieniądze nie zostały zwrócone. 

Skutkiem braku płatności jest naliczenie odsetek maksymalnych za opóźnienie. Dłużnik może zostać obciążony także kosztami procesu, jeśli dojdzie do wniesienia powództwa o zapłatę do sądu. Aby tego uniknąć, lepiej przedłużyć termin spłaty chwilówki na zasadach określonych w umowie. 

Jak widzisz, ten ramowa umowa pożyczki zarówno określa Twoje obowiązki, jak i chroni Twoje interesy. Jej znajomość jest niezbędna do świadomego i odpowiedzialnego pożyczania pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here