SixSilver Jubiler Gliwice

Ostrzeżenia przed zimowymi warunkami atmosferycznymi, a także bieżące informacje o aktualnych danych pogodowych będą wyświetlane na 23 tablicach zmiennej treści, które rozmieszczone są w Gliwicach. Od pierwszego opadu śniegu Zarząd Dróg Miejskich będzie za ich pomocą przekazywał kierowcom ostrzeżenia o warunkach na drogach.

W oczekiwaniu na zimę wszyscy wykonawcy, którzy zajmować się będą utrzymaniem jezdni i chodników zgłosili pełną gotowość, w razie konieczności uruchomienia akcji utrzymania zimowego. Zarząd Dróg Miejskich zadba o odśnieżanie dróg, chodników i przystanków autobusowych znajdujących się na powierzchni ponad 4 mln m2.

forum luty 1
forum 2 luty
forum 3 luty
tygiel

Akcja Zima uruchamiana jest przez koordynatora ZDM. Do jego obowiązków należy bieżące monitorowanie prognoz pogody oraz śledzenie komunikatów z 7 stacji meteorologicznych, znajdujących się w Gliwicach.
Dla usprawnienia przebiegu prac, teren miasta podzielono na 12 stałych rejonów.

W pierwszej kolejności odśnieżane są główne ciągi komunikacyjne: Drogowa Trasa Średnicowa, Droga Krajowa nr 88, ulice: Rybnicka, Pszczyńska, Toszecka czy Tarnogórska. Pozostałe drogi w mieście muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością do trzech godzin od ustania opadu śniegu.


Przypominamy, że nie wszystkie drogi i chodniki na terenie miasta znajdują się w gestii Zarządu Dróg Miejskich. Część z nich należy do innych zarządców np. wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Za odśnieżanie chodników przed posesjami prywatnymi odpowiadają ich zarządcy i właściciele.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here