Poseł z Gliwic, Jarosław Gonciarz zwrócił się z inicjatywą do Poczty Polskiej. Chodzi o modernizację elewacji Urzędu Pocztowego, który znajduje się w pobliżu Dworca PKP

Poseł zauważa, że niedawno wyremontowany dworzec stanowi wizytówkę Gliwic, natomiast mieszczący się nieopodal budynek poczty, niekoniecznie pasuje wizualnie do zmodernizowanego obiektu. 

– W mojej ocenie oraz Pana Bartłomieja Kowalskiego Radnego Rady Miasta Gliwice, budynek placówki Poczty Polskiej obecnie nie wkomponowuje się idealnie do otaczającego go dworca. Stan techniczny przedmiotowej nieruchomości nie wymaga pilnego remontu, natomiast zasadna byłaby poprawa stanu elewacji Urzędu Pocztowego Gliwice 2. – argumentuje poseł Gonciarz.

Poczta Polska odniosła się pozytywnie do sugestii gliwickiego polityka. Jak czytamy w odpowiedzi – również w ocenie Poczty Polskiej S.A. zasadnym jest wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu elewacji UP Gliwice 2. W związku z powyższym zadanie budowlane „Docieplenie elewacji UP Gliwice 2” zostanie ujęte w planie finansowym w roku 2018. – informuje Andrzej Szymański, zastępca dyrektora zarządzającego pionem infrastruktury Poczty Polskiej S.A.

Jarosław Gonciarz zwraca uwagę na to, że nieruchomość znajduje się na tzw. obszarze rewitalizacji, który został określony w gminnym programie rewitalizacji przyjętym uchwałą Rady Miasta Gliwice. – W związku z tym oraz według wiedzy, którą posiadam, istnieje możliwość starania się o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie w/w prac. – wyjaśnia Gonciarz.

Okazuje się, że Poczta podjęła już takie kroki. W odpowiedzi przesłanej posłowi czytamy – Wystąpiliśmy do Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o określenie warunków, które należy spełnić aby zostać beneficjentem środków z funduszy europejskich. Oczekujemy odpowiedzi na to wystąpienie. W zależności od treści odpowiedzi wdrożymy odpowiednie procedury dla pozyskania środków.

Co istotne, budynek Urzędu Pocztowego znajduje się na terenie będącym pod nadzorem konserwatorskim. W związku z tym Poczta Polska skierowała też wniosek do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gliwicach o określenie warunków konserwatorskich koniecznych do spełnienia przy modernizacji/remoncie elewacji budynku. -W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy zgodę na wykonanie docieplenia budynku. – dodaje Szymański.

13 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here