Uczniowie klas I-III szkół ogólnodostępnych mają zawieszone zajęcia od 9 listopada i od tego czasu do przerwy świątecznej nauka dla tych uczniów odbywała się zdalnie. Stacjonarnie pracowały natomiast szkoły specjalne, choć i tu dyrektor szkoły mógł zdecydować o nauce zdalnej w części lub w całości. 

W województwie śląskim klasy I-III funkcjonują w tym roku szkolnym w 1373  szkołach  podstawowych, uczy się w nich ponad 128 tys. uczniów. Liczba nauczycieli, którzy pracują z najmłodszymi uczniami to ok. 18 tys. osób. Wśród nich są także pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, specjaliści prowadzący różnego typu zajęcia rewalidacyjne, wychowawcy świetlicy, nauczyciele bibliotekarze. W Gliwicach i w powiecie gliwickim do klas I-III ogólnodostępnych publicznych i niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza 8425 uczniów.

– Nie ma wątpliwości, że nauczanie zdalne nigdy nie zastąpi nauki stacjonarnej, szczególnie w przypadku tych najmłodszych uczniów, dlatego też zarówno władze oświatowe, nauczyciele, jak rodzice i sami uczniowie chcieliby, aby powrót do nauki stacjonarnej odbył się jak najszybciej, ale oczywiście w bezpiecznych dla zdrowia warunkach. – mówi Anna Kij, Dyrektor Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W ubiegłym tygodniu zostały opublikowane nowe wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji pracy szkoły w przypadku powrotu do nauki stacjonarnej. Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze, opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

– Obowiązuje ogólna zasada, że każda klasa w trakcie przebywania w szkole nie ma w ogóle lub ma ograniczoną do minimum możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami. Należy ustalić indywidualny harmonogram dnia lub tygodnia dla danej klasy, uwzględniający m.in.: godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw, korzystania ze stołówki szkolnej, zajęć na boisku. – informuje Anna Kij. – Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. Oczywiście należy również przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych. – wylicza pani dyrektor.

Warunki nauki w reżimie sanitarnym mają zapewnić jak najlepszą ochronę zdrowia i pracowników i uczniów, a w konsekwencji również ich bliskich. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here