20 listopada 2015 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Nasze miasto utrzymało noty ratingowe na dotychczasowym, wysokim poziomie. Perspektywa ratingów jest nadal pozytywna.

Czym jest rating? To ocena ryzyka pozwalająca określić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu gospodarczego oraz jego zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe, raz przyznana ocena jest co roku aktualizowana i w zależności od sytuacji gospodarczej ulega obniżeniu lub podwyższeniu. Gliwice są oceniane przez Fitch Ratings, który posiada dwie siedziby: w Nowym Jorku i Londynie. Ocenia ponad 5 900 instytucji finansowych, ponad 1 700 przedsiębiorstw oraz 100 krajów.

Ratingi BBB oznaczają oczekiwanie niskiego ryzyka kredytowego, a zdolność do obsługi zobowiązań finansowych uznaje się za wystarczającą. Natomiast rating krajowy A (pol) oznacza, że dany emitent lub emisja jest wiarygodna w porównaniu z innymi występującymi w danym kraju. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobre wyniki operacyjne Miasta, wynikające z ostrożnej polityki finansowej i stałego monitorowania wydatków, co zapewnia dobrą zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here