Światowa agencja Fitch Ratings ponownie potwierdziła dobrą i stabilną ekonomiczno-finansową kondycję Gliwic

Miasto utrzymuje najwyższą możliwą do uzyskania w Polsce ocenę ratingową.

Międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej pozostają na poziomie „A-”, a długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Agencja przewiduje, że Gliwice utrzymają dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki długu, pomimo presji na wydatki operacyjne.

Przyznane ratingi oznaczają, że Gliwice mają bardzo dobrą sytuację finansową – niewielkie zadłużenie i dużą nadwyżkę operacyjną, co umożliwia dalszy intensywny rozwój. Mamy wysoką zdolność do wywiązywania się z podjętych zobowiązań przy jednoczesnej niskiej podatności na niekorzystne warunki zewnętrzne. Ratingi odzwierciedlają rozważne zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z dobrymi wynikami operacyjnymi zapewniają Gliwicom wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych.

 Płynność Gliwic od lat jest dobra. W ciągu 8 miesięcy 2018 r. gotówka na rachunkach Miasta przewyższała roczną obsługę zadłużenia prawie 5 razy. Od lat stan wolnych środków Miasta na koniec roku przekracza planowaną na kolejny rok obsługę zadłużenia, co jest pozytywne dla ratingów. Fitch spodziewa się, że Miasto w latach 2018-2020 wykorzysta część wolnych środków na finansowanie inwestycji, jednak jego płynność pozostanie dobra. Władze Miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową, co gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych, pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne – czytamy w raporcie Fitch.

Jak pisze Fitch, presja ta jest spowodowana przede wszystkim przekazywanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, głównie w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta: oświacie i pomocy społecznej. Dodatkowa presja na miejski budżet związana jest także z koniecznością utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury. 

źródło: UM Gliwice

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here