Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół prowadzonych przez Miasto Gliwice, należący do mniejszości niemieckiej, będą mieli możliwość korzystania z dodatkowej godziny języka niemieckiego finansowanej przez gliwicki samorząd.

W taki sposób władze miasta reagują na przepisy wprowadzone przez resort edukacji, zmniejszające środki subwencji oświatowej i jednocześnie ograniczające wymiar nauczania języka ojczystego w przypadku tylko tej jednej mniejszości.

Przypomnijmy, że w wyniku rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, od 1 września nauka języka mniejszości niemieckiej ma się odbywać w zmniejszonym wymiarze jednej godziny tygodniowo – a nie trzech, jak dotychczas.

W ślad za tym nastąpi zmniejszenie środków finansowych otrzymywanych przez samorządy w ramach subwencji oświatowej. Te same przepisy mówią również, że nauka języka pozostałych mniejszości (białoruskiej, litewskiej, łemkowskiej, ormiańskiej, słowackiej, romskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, żydowskiej, a także społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim) będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach, przez trzy godziny w tygodniu.

Potraktowanie mniejszości niemieckiej w sposób tak odrębny jest jawną dyskryminacją, niemieszczącą się w kategoriach państwa prawa uważa prezydent Gliwic Adam Neumann. –Nie zgadzam się z tak niesprawiedliwym traktowaniem, uderzającym przede wszystkim w dzieci i młodzież. Dlatego też, po analizie środków, jakie otrzymujemy na nauczanie w ramach subwencji oświatowej, na wniosek Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego podjąłem decyzję o zwiększeniu od roku szkolnego 2022/2023 liczby godzin języka niemieckiego dla uczniów mniejszości niemieckiej, o 1 godzinę tygodniowo. Takie rozwiązanie przynajmniej w części pozwoli zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych przepisów – podkreśla Adam Neumann.

W Gliwicach z dodatkowej nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej korzysta obecnie około 3 tys. uczniów.

2 KOMENTARZE

  1. Dwie bzdury naraz. Po pierwsze niemiecki system oświatowy jest inny ,język dotują Landy, po drugie trzeba znać definicje mniejszości narodowej.

  2. A w Niemczech mniejszość polska nie ma ani 1 godz. nauczania języka polskiego w szkołach.
    Za to w Polsce z nauki języka niemieckiego w szkole korzystają nie sami uczniowie z mniejszości niemieckiej, ale po prostu chętni do nauki tego języka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here