Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach wzbogaciła się o dwa nowe samochody pożarnicze. Pierwszy z nich to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu miejskim z obsadą 6 osobową. Drugi – specjalny, lekki rozpoznawczo-ratowniczy, który będzie służył w jednostce w Łabędach.

Zakupione samochody przyczynią się do wzrostu gotowości operacyjnej jednostek funkcjonujących na terenie Miasta, a także samej Komendy Miejskiej, której obszarem działania jest miasto Gliwice i powiat gliwicki, bez wątpienia zrealizowany zakup przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców, ale i samych ratowników.

Pierwszy będzie wykorzystywany przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gliwicach jako samochód „pierwszo wyjazdowy” czyli samochód, który wyjeżdża do każdego rodzaju zdarzenia, który jest przystosowany do udziału w różnych działaniach, w tym w wypadkach w komunikacji drogowej, usuwaniu skutków anomalii pogodowych i wielu innych. Samochód jest fabrycznie wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3000 l, zbiornik ze środkiem pianotwórczym o pojemności 300 l oraz autopompę pożarniczą o nominalnej wydajności 1600 l/min. Zabudowa typowo miejska sprawdzi się w obsłudze zdarzeń na terenie gliwickiej starówki, a także  miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.

Drugi będzie wykorzystywany w szerokim spektrum działania Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego. Ponadto samochód będzie brał udział w działaniach związanych z ratownictwem chemiczno-ekologicznym na poziomie specjalistycznym. Na bazie Jednostki w Gliwicach-Łabędach funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, a samochód będzie wchodził w skład tej grupy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here