Gliwicki system znalazł się w gronie najlepszych projektów i przedsięwzięć w dziedzinie transportu.

Projekt„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” został nagrodzony złotą statuetką w kategorii Technika i Technologia podczas I Forum Innowacji Transportowych w Krakowie. Dodatkowo wyróżniono go Nagrodą Specjalną przyznaną przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce za „innowacyjny projekt transportowy promujący współpracę i założenia polityki transportowej oraz strategię wzrostu Europa 2020”.

Projekt obejmuje swoim zakresem modernizację istniejącej infrastruktury, a także uruchomienie nowych funkcji, które pozwolą na zarządzanie wszystkimi systemami sterowania ruchem w obrębie miasta. Rozwiązania automatyczne tego typu nazywane są Inteligentnymi Systemami Transportowymi ITS (Intelligent Transportation System). Nagrodzony projekt realizowany jest nawszystkich gliwickich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Dzięki wdrożeniu systemu ITS możliwe będzie zwiększenie przepustowości na kluczowych odcinkach dróg miejskich, poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu, co będzie miało znaczący wpływ na obniżenie kosztów transportu samochodowego oraz ochronę środowiska. System zostanie w pełni uruchomiony w II kwartale 2013 r.

Nagroda Specjalna przyznana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej to dodatkowe wyróżnienie. W projekcie doceniono to, że na stanowiskach analityków ruchu zatrudnieni będą m.in. opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, którzy często mają trudności ze znalezieniem pracy. Ich zadaniem będzie szybkie wykrycie zdarzenia, powiadomienie dyżurnego Analityka Ruchu Drogowego oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wezwanie służb ratunkowych. Centrum Sterowania Ruchem przystosowano do pracy osób niepełnosprawnych ruchowo.

Koszt projektu to 35,5 mln zł, z czego ponad 24 mln zł stanowi dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(UM Gliwice)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here