Przegląd inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w gminach powiatu gliwickiego przy rządowym wsparciu – taki był cel wizyty wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka w naszym powiecie 6 lipca. Zwieńczyło ją podpisanie umów na kolejne zadania o wielomilionowej wartości.

Wojewodzie towarzyszyli poseł Jarosław Gonciarz, starosta gliwicki Waldemar Dombek, wicestarosta Adam Wojtowicz, radny wojewódzki Bartłomiej Kowalski oraz włodarze odwiedzanych gmin. Wojewoda rozpoczął wizytę w gminie Wielowieś, gdzie funkcję gospodarza pełnił wójt Ginter Skowronek. Jarosław Wieczorek  zapoznał się m.in. z postępem prac przy budowie Przedszkola w Świbiu – inwestycja ta realizowana jest przy wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 2 mln zł.

Zobaczył też ulicę Parkową w Świbiu, wyremontowaną dzięki dofinansowaniu z w wysokości 105 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) i ulicę Boczną w Dąbrówce, gdzie inwestycja o wartości blisko 100 tys. zł została w połowie sfinansowana przez Fundusz Dróg Samorządowych (FDS). W czasie przejazdu przez Świbie wojewoda zatrzymał się też przy farmie wiatraków (inwestycja prywatna), interesując się tą ekologiczną formą pozyskiwania energii.

W gminie Toszek – oprowadzani przez burmistrza Grzegorza Kupczyka – wojewoda i towarzyszące mu osoby odwiedzili ul. Wiejską w Paczynie, wyremontowaną przy wsparciu RFRD i Zamek w Toszku.

Z kolei w Pyskowicach, gdzie przywitał ich burmistrz Adam Wójcik, byli w utworzonym w 2018 r. Dziennym Domu Seniora przy ul. Cichej 1, który otrzymał 64 tys. zł dofinansowania z Programu Senior+, a następnie na ulicy Powstańców Śląskich, gdzie niedawno zakończyła się przebudowa dofinansowana z RFRD.  

Umowy na kolejne inwestycje i przedsięwzięcia podpisane zostały w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Są to remonty i przebudowy dróg powiatowych w gminach Wielowieś i Gierałtowice (Paniówki), dróg w gminach Toszek i Pyskowice dofinansowanych z RFRD oraz działania z Programu Senior w gminach Sośnicowice, Pyskowice i Knurów. 

W 2021 r. Powiat Gliwicki i jego gminy otrzymają ponad 10,1 mln zł z RFRD. Dla Powiatu Gliwickiego jest to ponad 3 mln zł – 925 tys. zł na przebudowę i remont ul. Zabrskiej w Paniówkach i 2,1 mln zł na drogę powiatową Nr 2901S i 2902S na terenie gminy Wielowieś. Gmina Toszek otrzymała 844 tys. zł na remont dróg łączących przysiółki w Kotulinie.

Z kolei Gmina Pyskowice – ponad 3,6 mln zł na przebudowę ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Gmina Gierałtowice została wsparta kwotą blisko 2,6 mln zł na rozbudowę ulicy Polnej i Krótkiej w Przyszowicach, a Wielowieś – 49 tys. zł na remont ul. Bocznej w Dąbrówce.

W latach 2019-2020 dofinansowanie środkami RFRD dla powiatu i jego gmin wyniosło łącznie ponad 12,4 mln zł. Natomiast z Programu Senior+ dofinansowanie otrzymały Knurów, Pyskowice i Sośnicowice – w sumie ponad 256 tys. zł.

Duże wsparcie udzielił Powiatowi Gliwickiemu RFIL – jest to łącznie ponad 18 mln zł. Środki te przyznane zostały m.in. na rozbudowę drogi Przyszowice-Chudów, utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach oraz modernizację Izby Przyjęć w Szpitalu w Knurowie. 

Podczas spotkania w starostwie poseł Barbara Dziuk gratulowała staroście Waldemarowi Dombkowi oraz samorządowcom z terenu naszego powiatu umiejętności pozyskiwania i dobrego wykorzystywania środków rządowych. Jak stwierdził wojewoda Jarosław Wieczorek, umożliwia to przeprowadzanie szeregu inwestycji i przedsięwzięć służących mieszkańcom powiatu, a także pobudza gospodarkę uśpioną przez koronawirusa. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here