Z początkiem lipca weszły w życie odgórnie podyktowane zmiany w zasadach segregowania śmieci. Stawka za odbiór śmieci w Gliwicach ulegnie zmianie. Aktualnie obowiązujące stawki za odbiór śmieci (w Gliwicach zaczynające się od 38 groszy za śmieci zbierane selektywnie oraz od 76 groszy w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny) nie zachęcają, zdaniem Ministerstwa Środowiska, do ich segregowania.

Dlatego szukano sposobu, aby temu zapobiec. I znaleziono. Nowe rozporządzenie ministerstwa. Dokument przewiduje stopniowe, lecz znaczące podnoszenie stawek za składowanie przez gminy odpadów komunalnych zmieszanych. W górę pójdą też opłaty za składowanie odpadów selektywnych, opakowaniowych, zużytych baterii, akumulatorów czy sprzętu elektrycznego. Podwyżkę resort środowiska argumentuje m.in. tym, że ma ona „napędzać” w gminach zbiórkę z podziałem na poszczególne frakcje i zmobilizować do stosowania innych niż składowanie sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Już na etapie dyskusji nad projektem ministerialnego rozporządzenia eksperci z branży komunalnej zwracali uwagę na to, że przyjęte rozwiązania i wpisany w nie stały wzrost opłat środowiskowych będą skutkować wzrostem cen rynkowych za odbiór odpadów. Koszty poniosą zainteresowane gminy i ich mieszkańcy.

“§2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:
1) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2 : – 0,45 zł od m2 powierzchni;
2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2 : – 0,45 zł od l m2 powierzchni do 60 m2 włącznie, – 0,36 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2;
3) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2 : – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie, – 0,36 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie, – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2;
4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2: – 0,45 zł od 1 powierzchni do 60 m2 włącznie, – 0,36 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie, – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie

2. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się
miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
l) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2 : – 2,00 zł od m2 powierzchni;
2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2 : – 2,00 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie, – 1,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2;
3) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2 : – 2,00 zł od l m2 powierzchni do 60 m2 włącznie, I – 1,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie, 1 – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2;
4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2: – 2,00 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie, _ – 1,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie, – 1,00 zł od 1 mz powierzchni powyżej 90 mz do 120 mz włącznie.”

W proponowanym projekcie uchwały wprowadza się nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3. obsługi administracyjnej systemu,
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Projekt uchwały zmieniającej stawki za gospodarowanie odpadami zostanie przedłożony na sesji Rady Miasta w najbliższy czwartek.

18 KOMENTARZE

  1. Nie bardzo sobie wyobrażam segregowanie śmieci na osiedlach spółdzielczych, przy dużych blokach i otwartych śmietnikach. Sortować mogą mieszkańcy domów jednorodzinnych, ale gdy ze śmietnika korzysta kilkaset mieszkańców, a jeszcze śmieci podrzucają ludzie z zewnątrz, to nie ma realnej możliwości prawdziwej segregacji śmieci. Poza tym stawka 2 zł za m2 dla najmniejszych mieszkań (do 60 m2) daje przy mieszkaniu 50 metrowym 100 zł opłaty miesięcznej. Remondis posiada swoją sortownię śmieci i nie wywozi na wysypisko śmieci nieposortowanych, dlatego nie widzę uzasadnienia dla tak drastycznych opłat za wywóz śmieci.

  2. Jak czytam takie bzdurne usprawiedliwianie nieudolnej i pazernej władzy to mi się nóż w kieszeni otwiera. Unia nie wymusza żadnych podwyżek, tylko segregację. Polskie przepisy szczegółowe są kretyńskie, nieżyciowe, a polityka wyboru odbiorców śmieci powoduje podwyżki opłat. To wina tylko i wyłącznie naszych decydentów!

  3. Ciekawe, czy unijne przepisy nakazują pobieranie opłat za segregację śmieci nie na podstawie ilości mieszkających osób na posesji tylko od wielkości metrów kwadratowych??? Wszak to pewnie Unia wymyśliła, że śmieci nie produkują osoby tylko metry kwadratowe!!!

  4. Czy ktoś wie, jak będzie wyglądać segregacja śmieci w zsypach?
    Zsypy w wierzowcach powinny być wyłączone z eksploatacji a nie są i jak się dowiedziałem… nie będą (gdy temu sprzeciwi się chociaż jeden użytkownik)…

  5. Ma ktoś te unijne przepisy? Wszyscy się na nie powołują a nikt ich nie widział. Google mi ich nie “wypluwa”, nie ma także tych przepisów (lub odnośników do nich) na stronie MŚ…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here