Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który potwierdza możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i EFTA, na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oczywiście takie prawo przysługuje tylko osobom, które są zgłoszone do NFZ i podlegają świadczeniom zdrowotnym opłacanym ze środków publicznych. Żeby korzystać z takiej możliwości, trzeba wyrobić rzeczoną kartę, która stanowi potwierdzenie prawa do takiego leczenia za granicą.

O czym należy pamiętać w związku z korzystaniem z EKUZ?

Jeśli korzysta się z EKUZ to podlega się obowiązkom i prawom obowiązującym w danym kraju, na takich warunkach jak osoby ubezpieczone w rzeczonym państwie. Oznacza to, że jeżeli w danym systemie zdrowotnym panuje zasada współpłacenia, w związku z którą część świadczenia pokrywa państwo, a część pacjent, to także korzystając z EKUZ poniesie się takie koszty. Pamiętaj również o tym, że karta może zostać wyrobiona w najbliższym oddziale NFZ – sprawdź kartę EKUZ w Gliwicach na https://ekuz.com.pl/ekuz-w-gliwicach/.

Karta uprawnia do korzystania tylko z publicznej opieki zdrowotnej, więc przed wybraniem się do lekarza, należy się upewnić, że pracuje on w ramach systemu publicznego, a nie prywatnego. Zależnie od krajów, niektóre usługi medyczne, w tym choćby transport z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, nie są objęte refundacją ze środków publicznych. Z karty nie można też korzystać, by udać się za granicę na wcześniej zaplanowane zabiegi.

Wypełnienie i złożenie wniosku

Pierwszym krokiem do wyrobienia EKUZ (https://ekuz.com.pl/) jest pobranie odpowiedniego wniosku (ze strony internetowej NFZ) i jego wypełnienie. Dostępne są dwa formularze, jeden na pobyt czasowy związany z turystyką, nauką lub dłuższym pobytem czasowym o innym charakterze. Drugi wniosek przeznaczony jest dla osób, które wybierają się za granicę w związku z wykonywaniem pracy. Wypełniony oraz podpisany wniosek można złożyć na kilka sposobów. Można tego dokonać osobiście w dowolnym oddziale lub jednej z delegatur NFZ.

Możliwe jest także wysłanie wniosku pocztą, faksem, mailem (po ówczesnym zeskanowaniu) lub przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP – w takiej sytuacji wysyła się go do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur. Uczniowie czy studenci zgłoszeni do systemu ubezpieczeniowego jako członkowie rodziny po 18 roku życia, muszą załączyć także kopię legitymacji lub inne poświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Jak odebrać kartę EKUZ?

Już wyrobioną kartę można odebrać osobiście w oddziale bądź delegaturze NFZ. W samym wniosku można także zaznaczyć chęć przesłania karty na określony adres pocztowy – w takiej sytuacji kartę odbiera się na poczcie. Jeżeli nie ma się możliwości, aby odebrać kartę samemu, należy wypełnić stosowny wniosek, który upoważni osobę trzecią do przekazania jej wyrobionego dokumentu. Z kartą EKUZ poczujesz się bezpiecznie w czasie każdego wyjazdu! Więcej na ten temat przeczytasz na tej stronie: https://wakacyjnapolisa.pl/ekuz/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here