Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił właśnie przetarg na dzierżawę 11 punktów w celu prowadzenia „mobilnej działalności gastronomicznej” na gliwickich terenach zielonych. Cena wywoławcza 20 zł brutto za 1m2 na miesiąc.

Na chętnych czekają 4 miejsca na terenie parku Chopina, 3 w parku Chrobrego, 2 miejsca przy tężni solankowej oraz 2 miejsca na skwerze Doncaster o maksymalnej powierzchni 6 m2. Miejsca wynajmowane są w celu prowadzenia „mobilnej kawiarni”, co oznacza, że najemca każdorazowo ustawi kawiarnię w wyznaczonym miejscu, a po zakończeniu sprzedaży (6.00-22.00) ją usunie. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia mobilnej kawiarni na najmowanym terenie poza godzinami jej funkcjonowania ani na noc.

Wykluczona możliwość prowadzenia sprzedaży z pojazdów silnikowych typu food truck. Obowiązuje zakaz emisji muzyki oraz używania grilla.

MZUK nie zapewnia także dostępu do mediów. Organizacja mobilnej kawiarni, w tym zapewnienie mediów odbywa się staraniem i na koszt najemcy. Wynajmujący nie zezwala na używanie agregatu prądotwórczego w trybie pracy ciągłej.

Obowiązuje też zakaz ustawiania krzeseł, leżaków, podestów oraz dodatkowych wolnostojących urządzeń do przechowywania żywności.

Prowadzenie działalności podczas imprez parkowych może mieć miejsce wyłącznie
po uzyskaniu zgody organizatora imprezy. MZUK zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia mobilnej kawiarni w przypadku konieczności przeprowadzenia na najmowanym terenie modernizacji, remontu, imprezy parkowej lub innych działań uniemożliwiających prowadzenie mobilnej kawiarni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here