materiał wyborczyspot_img
spot_img
spot_img

Kłodnica będzie czysta? Władze miasta będą apelować do rządu

spot_img

Sytuacja, do której doszło na Kłodnicy i Odrze w 2022 roku, oraz prawdopodobieństwo jej powtórzenia w kolejnych latach, uwidoczniło ważną rolę, jaką pełni środowisko wodne w życiu człowieka.

Dzisiaj radni mają głosować nad skierowaniem do władz centralnych apelu o podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawić czystość wody rzeki Kłodnicy oraz zapewniających ochronę miasta Gliwice przed powodzią.

Kłodnica, przepływając przez obszar silnie zurbanizowany i historycznie związanym z przemysłem i kopalniami, ucierpiała z powodu odprowadzania ścieków przemysłowych i odwadniania kopalń. Mimo trudności, istnieje nadzieja na przywrócenie jej naturalnej funkcji.

Rzeka swój początek bierze na terenie Katowic i przepływa przez obszar mocno zurbanizowany, od wieków naznaczony przemysłem, w tym wieloma kopalniami. Dziś charakter terenów dorzecza się zmienia – miasta rozwijają sieci kanalizacyjne, budują oczyszczalnie ścieków. Niestety do Kłodnicy nadal odprowadzane są ścieki, głównie z przemysłu oraz z odwadniania kopalń, nawet tych nieczynnych. Mimo to możliwe i niezbędne jest przywrócenie rzece wielu funkcji przyrodniczych poprzez poprawę jej czystości, co wpłynie na podniesienie komfortu życia mieszkańców.

“Mamy nadzieję, że rząd jak najszybciej podejmie skuteczne działania mające na celu poprawę czystości wody rzeki Kłodnicy. Jesteśmy świadomi, że przywrócenie do stanu pierwotnego nie jest możliwe, jednak podjęcie trudu określenia szans i możliwości, a następnie ich realizacja przyniesie korzyści następnym pokoleniom, choć niektóre pozytywne konsekwencje podjętych działań zauważymy z pewnością dużo szybciej.” – czytamy w apelu wystosowanym przez gliwickich radnych.

Biorąc pod uwagę charakter Kłodnicy, odbiornika także wód dolnych z odwadniania kopalń i duże zasolenie, wskazane jest prowadzenie regularnych działań ograniczających zrzuty zanieczyszczonych wód, co przyczyni się do poprawy jakości wody w rzece. Usuwanie zatorów oraz niektórych namułów znacznie przyspieszy przepływ wód.

Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie jest kluczowa, ale niestety brak odpowiedniego wsparcia finansowego jest problemem. Miasto Gliwice płaci znaczne środki za odprowadzanie wód opadowych, a część z nich mogłaby być zainwestowana w projekty zwiększające bezpieczeństwo powodziowe.

“Apelujemy do władz centralnych i lokalnych o działania na rzecz poprawy czystości wody Kłodnicy i ochrony przed powodziami w Gliwicach. To kwestia bezpieczeństwa, środowiska i komfortu mieszkańców. Działając teraz, tworzymy lepszą przyszłość dla rzeki i miasta.”

nasze portale

client-image
client-image
client-image
client-image

Podobne artykuły

Ulubiony Portal Gliwiczan

91,185FaniLubię
15,038ObserwującyObserwuj
1,141ObserwującyObserwuj
spot_img

Ostanie artykuły