Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Miasto Gliwice i Starostwo Powiatowe wraz z partnerami: Agencją Rozwoju Przemysłu i Bankiem Gospodarstwa Krajowego zorganizowały spotkanie-booster, czyli “zastrzyk” praktycznej wiedzy o nowych przepisach i możliwościach dla przedstawicieli mały, średnich i dużych firm. Portal dzisiajwgliwicach.pl był patronem medialnym wydarzenia.

Spotkanie pod tytułem „Jak wyposażyć firmę w skuteczne narzędzia rozwoju” otworzyli: Ewa Jurczyga – wicestarosta Powiatu Gliwickiego, Aleksandra Wysocka – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice oraz Jacek Bialik – wiceprezes KSSE, kierujący Podstrefą Gliwicką.

O możliwości inwestowania w KSSE opowiedziała Barbara Piontek, zastępca prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. W trakcie moderowanej dyskusji z udziałem ekspertów: Józefa Piętonia, z Banku Gospodarstwa Krajowego, Jakuba Sochackiego z firmy PricewaterhouseCoopers Polska, Tomasz Króla z Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Elżbiety Modrzewskiej, managera ds. projektów edukacyjnych i rozwoju kadr KSSE rozmawiano m.in. o finansowaniu przedsięwzięć, instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców oraz pozyskiwaniu dobrych pracowników.

Spotkanie zakończył indywidualne rozmowy z ekspertam KSSE, BGK, ARP i Urzędu Miejskiego.

Jak wyposażyć firmę w skuteczne narzędzia rozwoju

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Miasto Gliwice i Starostwo Powiatowe wraz z partnerami – Agencją Rozwoju Przemysłu i Bankiem Gospodarstwa Krajowego zorganizowały spotkanie-booster, czyli "zastrzyk" praktycznej wiedzy o nowych przepisach i możliwościach dla przedstawicieli mały, średnich i dużych firm pt. „Jak wyposażyć firmę w skuteczne narzędzia rozwoju”

Opublikowany przez Dzisiaj w Gliwicach Wtorek, 18 lutego 2020

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here