Rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniu nowoczesnego, ekologicznego wytwarzania energii została doceniona przez dwudziestoosobowy Zespół ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów. Autorką pracy jest dr inż. Karolina Petela. Do XXVII edycji konkursu została zgłoszona przez Rektora Politechniki Śląskiej.

Dr inż. Karolina Petela, adiunktka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, znalazła się w gronie 25 laureatów nagrodzonych w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska. Praca dr inż. K. Peteli pt. „Analysis of solar energy application into hybrid heat nodes” została odznaczona „za przyczynianie się do umiędzynarodowienia jednej z kluczowych polskich kompetencji w energetyce – trigeneracji wykorzystującej odnawialne źródła energii”.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów są przyznawane od 1994 roku w takich kategoriach, jak: wyróżniająca się rozprawa doktorska, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej. W tym roku wyróżnienie przyznano 42 laureatom za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2019.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here