Koniec prac prowadzonych w ostatnich miesiącach na łuku drogi na ul. Zygmuntowskiej. Roboty zakończono i odebrano. Przebudowa łuku drogi, rozpoczęła się w czerwcu br.

Wprowadzenie w tym miejscu zmian było konieczne i niezbędne ze względu na dużą liczbę niebezpiecznych zdarzeń. W trakcie kilku miesięcy prac przede wszystkim wykonano korektę geometrii łuku jezdni. W ramach prac konieczne było także przygotowanie nowej konstrukcji drogi pod częścią jezdni. Na pozostałej została ona wzmocniona.

Przebudowano chodnik oraz infrastrukturę techniczną kolidującą z robotami drogowymi – zmieniono lokalizację kilku latarni oświetlenia ulicznego. Wykonawcą Koszt inwestycji wyniósł niespełna 900 tys. zł. Przebudowany odcinek drogi dostosowano do obecnie obowiązujących parametrów technicznych. Nie zwalnia to jednak kierowców z zachowania rozsądku na drodze, dostosowania do obowiązującej prędkości w tym miejscu, jak i do warunków pogodowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here