Rada Miasta ustanowiła na ostatniej sesji (30 maja) Medal Honorowy Zasłużony dla Gliwic. To zaszczytne wyróżnienie będzie przyznawane osobom, organizacjom czy instytucjom, które szczególnie się zasłużyły działając na rzecz naszego miasta.

Medal Honorowy Zasłużony dla Gliwic to zaszczytne wyróżnienie, które będzie przyznawane za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej na rzecz Miasta Gliwice.

Mogą być nim wyróżnieni obywatele polscy lub cudzoziemcy, polskie lub zagraniczne jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i zawodowe, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Będzie przyznawany na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice, komisji stałych Rady Miasta Gliwice lub grupy co najmniej 7 radnych. W uzasadnionych przypadkach medal może zostać przyznany jako wyróżnienie pośmiertne.

Decyzję o nadaniu tego prestiżowego wyróżnienia będą podejmować radni, po zasięgnięciu opinii Kolegium Medalu Honorowego Zasłużony dla Gliwic. W jego skład wchodzą: prezydent Gliwic, Przewodniczący Rady Miasta, trzej przedstawiciele prezydenta Gliwic, a także przewodniczący stałych komisji Rady Miasta.

Autorem projektu medalu jest prof. Krzysztof Nitsch, wybitny gliwicki rzeźbiarz i medalier, Honorowy Obywatel Miasta Gliwice.

Medal Honorowy Zasłużony dla Gliwic będzie szczególnym wyrazem uznania całej wspólnoty samorządowej dla dokonań i zasług oddanych Miastu Gliwice przez osoby i podmioty, które bezinteresownie i z dużym zaangażowaniem działają na rzecz rozwoju miasta. Wyróżnienie Zasłużony dla Gliwic będzie obok tytułu Honorowego Obywatela Miasta najbardziej zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym przez Samorząd Miasta Gliwice.

7 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here