Analizy budżetu na rok 2015 ciąg dalszy. Tym razem pod lupę wzięliśmy wydatki na edukację.

W minionej kadencji (2010-2014) Miasto przeznaczyło na ten cel prawie 90 milionów złotych. Projekt budżetu na rok 2015 przewiduje, że na dalsze remonty i termomodernizacje w nadchodzącym roku przeznaczone zostanie blisko 37,5 mln zł.

Najdłuższa lista dotyczy modernizacji obiektów oświatowych – ujęto w niej 51 placówek. Będzie to 14 Szkół Podstawowych, 14 Przedszkoli oraz 23 placówki ogólnokształcące, szkolno – przedszkolne i gimnazjalne. W części placówek modernizacji lub wymianie ulegną instalacje elektryczne i sanitariaty a w 5 wykonana zostanie termomodernizacja. W zdecydowanej większości z nich modernizacji poddane zostaną sale lekcyjne i korytarze.

Spore środki przeznaczone zostaną również na zakup sprzętu i oprogramowania wraz z licencjami i prawami autorskimi. W Szkołach Podstawowych numer 7,10,11,32, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym numer 1 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 4 zmodernizowane zostaną boiska szkolne.

Jedną z większych inwestycji będzie również budowa areny lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Ekonomicznych przy ul. Syriusza.

Tam też zmodernizowana zostanie sala sportowa, a całkowita przebudowa czeka małą salę gimnastyczną w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kozielskiej. Projekt budżetu Rada Miasta musi zatwierdzić do końca stycznia 2015 roku.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here