Do miasta zostało skierowane zapytanie o dodatkowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Z uwagi na to, że dotychczas mieszkańcy skazani byli na korzystanie z punktu przy ulicy Rybnickiej, wielu z nich musiało przejechać całe miasto, żeby oddać odpady. W odpowiedzi miasto deklaruje uruchomienie dwóch punktów.

Czym jest PSZOK?

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy mogą oddawać odpady zielone, budowlane, wielkogabarytowe i zużyte opony. PSZOK będzie przyjmował również chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz elektrośmieci.

Pierwszy punkt: działka przy ul. Portowej

Jak mówią urzędnicy – lokalizacja ta jest dogodna dla mieszkańców dzielnic między innymi: Łabędy, Brzezinka, Czechowice, Osiedle Kopernika, Stare Gliwice, Szobiszowice, Wojska Polskiego oraz Obrońców Pokoju. Dodatkowo tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego stanowią dogodną lokalizację i w żaden sposób nie będą stanowiły uciążliwości dla gliwiczan, a mieszkańcy dzielnicy Łabędy będą mieli do punktu przy ul. Portowej bardzo blisko.

Drugi punkt: działki położone w obrębie ul. Królewskiej Tamy

„Lokalizacja ta nie będzie stanowić jakichkolwiek uciążliwości dla mieszkańców naszego miasta – są to tereny usług różnych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego” – informują urzędnicy. Do tej lokalizacji mogą kierować się mieszkańcy dzielnic między innymi: Żerniki, Zatorze, Sośnica, Baildona, Politechnika, Ligota Zabrska. Dzielnica Śródmieście będzie miała podobną odległość do wszystkich lokalizacji (z uwzględnieniem dotychczasowego PSZOK przy ul. Rybnickiej 199B).

Jak działa PSZOK?

W PSZOK odpady są przyjmowane bezpłatnie, trzeba tylko zadbać o ich transport i spełnić kilka warunków.

  1. Odpady muszą pochodzić z nieruchomości zamieszkałych.
  2. Odpady należy dostarczyć pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
  3. Odpady są przyjmowane w następujących grupach:
  • odpady zielone,
  • zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych budynków mieszkalnych (np. gruz, papa, wełna mineralna, styropian, folia) z wyłączeniem azbestu i eternitu,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • chemikalia (np. kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęćoleje i tłuszcze, farby, tusze, kleje, detergenty, opakowania zawierające substancje niebezpieczne, filtry olejowe, tkaniny do wycierania, takie jak szmaty czy ścierki),
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym urządzenia zawierające freony, a także kasety wideo i DVD).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here