Prezydent Miasta Gliwice informuje, że w związku z treścią art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2022 roku od handlujących na terenie miasta będzie ponownie pobierana opłata targowa zgodnie z treścią uchwały nr X/217/2015 Rady Miasta Gliwice z 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej (wraz z jej zmianami).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here