1 stycznia 2023 r. zmienią się stawki opłat targowych obowiązujących na terenie Gliwic. Nie zmieni się natomiast sposób poboru opłat – w dalszym ciągu na terenie całego miasta od sprzedających opłaty będą pobierane przez inkasentów z Miejskiego Zarząd Usług Komunalnych.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach (za targowiska uznaje się wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż). Nie ma znaczenia czy sprzedaż odbywa się na terenie miejskim czy prywatnym, jak również czy sprzedający uiszcza inne należności za korzystanie z targowiska (np. opłaca czynsz dzierżawny).

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach, zwolnieni są z niej także sprzedający, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Większość stawek opłaty targowej nie zmieniła się od 2018 r., a niektóre od 2016 r. Nowe wysokości opłat wynikają z uchwały nr XXXIX/808/2022 Rady Miasta Gliwice z 8 września 2022 r. Szczegółowe informacje:

Obecne stawki

Dotychczasowe stawki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here