Milowy krok, absolutny przełom, rewolucja w leczeniu nowotworów z punktu widzenia pacjentów, ich rodzin i całego systemu ochrony zdrowia – takie słowa padały dzisiaj najczęściej, podczas wizyty w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach premiera Mateusza Morawieckiego.

Spotkanie poświęcone było rozwojowi, zmianom systemowym i zwiększeniu nakładów na opiekę onkologiczną w Polsce, które możliwe będą dzięki wdrożeniu Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że nowotwory to prawdziwa plaga dzisiejszej cywilizacji, a walka z nimi wymaga całego systemu działań, które zapewnić ma Krajowa Sieć Onkologiczna, będąca częścią Narodowej Strategii Onkologicznej.

Dzięki wdrożeniu ustawy o KSO, która zdaniem ministra zdrowia w perspektywie miesiąca powinna być podpisana przez Prezydenta RP, możliwy będzie w skali ogólnopolskiej jak najwcześniejszy dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki i leczenia nowotworów w nowym modelu zarządzania, zmienionym od strony organizacyjnej i infrastrukturalnej, którego priorytetem będzie pacjent.

KSO zakłada bowiem zapewnienie mu leczenia opartego o jednakowe standardy diagnostyczno – terapeutyczne i przyznanie każdemu pacjentowi koordynatora towarzyszącego w całej ścieżce trudnego leczenia onkologicznego, „ścieżce ku zdrowiu” – od diagnozy, przez terapię, po rehabilitację.

Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że na realizację tego programu przeznaczone zostaną ogromne środki finansowe – obecnie 2,5 mld, a do 2030 r. co najmniej 10 mld zł. Fundusze te trafią do szpitali jako forma dofinansowania w ramach ogłoszonego dziś konkursu realizowanego we współpracy z Funduszem Medycznym na kompleksowe leczenie onkologiczne. Jak wyjaśnił minister zdrowia Adam Niedzielski, minimalna wartość jednego projektu strategicznego zgłoszonego do konkursu to 50 mln zł, a maksymalnie 300 mln zł.

Jak wskazał, w Polsce leczeniem nowotworów zajmuje się blisko 40 szpitali i to one będą mogły od 6 marca br. ubiegać się o dofinansowanie na budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt, nowoczesne leki i technologie. Prof. dr n. med. Krzysztof Składowski – dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach zapewnił, że nasz ośrodek przygotowany jest na to, by te możliwości finansowe właściwie wykorzystać i biorąc pod uwagę spełnienie ogromnych potrzeb onkologii w Polsce podkreślił, że dzisiejszy dzień jest najważniejszym w jego zawodowym życiu.

Oprócz przedstawicieli rządu i resortu zdrowia w dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli m.in.: prof. dr n. med. Jan Walewski – dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie – PIB, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii, poseł Barbara Dziuk – przewodnicząca Podkomisji Stałej ds. Onkologii Sejmowej Komisji Zdrowia, Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski oraz przewodnicząca Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI – Krystyna Wechmann, która zaznaczyła, że w ankiecie satysfakcji pacjentów, przeprowadzonej wśród 5,5 tys. osób w trakcie kilkuletniego pilotażu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, 60 proc. badanych deklaruje zadowolenie z proponowanych rozwiązań dotyczących nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here