Wniosek o odwołanie Waldemara Dombka ze stanowiska (wraz z zarządem) złożyła grupa radnych powiatu gliwickiego. Komisja Rewizyjna zaopiniowała go pozytywnie, w związku z czym 26 maja Rada Powiatu Gliwickiego podczas sesji podejmie w głosowaniu tajnym decyzję o dalszych losach zarządu. Nieoficjalnie mówi się, że miejsce Dombka miałby zająć Dawid Rams, syn prezydenta Knurowa.

Zdaniem radnych, którzy wniosek złożyli, zarząd powiatu gliwickiego utracił zdolność sprawowania władzy. – Brak planowanego działania, brak spójnych decyzji, brak przejrzystości w działaniu i koordynacji prac powoduje chaos i pogorszanie się kondycji finansowej powiatu, stagnację, a w konsekwencji wstrzymanie jego rozwoju – uzasadnia Józef Kruczek, jeden z autorów wniosku.

Od początku kadencji działania zarządu rozmijają się z oczekiwaniami radnych, brak jest konsultacji w sprawach istotnych, a dawanie obietnic bez pokrycia to sztandarowy sposób sprawowania władzy. Taka dzialalność spowodowała utratę zaufania radnych wobec zarządu, a jego dalsze funkcjonowanie w obecnym składzie jest niemożliwe, wręcz szkodliwe dla przyszłości Powiatu Gliwickiego – czytamy w uzasadnieniu do wniosku.

Radni podają też przykłady zaniedbań. To między innymi – jak twierdzą – wygaszony i zepchnięty na boczny tor Klaster Energii. Pod koniec września 2017 roku podpisano porozumienie o jego utworzeniu. W jego skład miały wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze i jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii. Głównym zadaniem projektu miała być walka z niską emisją i poprawa jakości życia mieszkańców.

Radni stawiają też konkretne zarzuty – to brak realizacji uchwał Rady Powiatu, brak przejrzystości w przekazywaniu informacji na temat gospodarki nieruchomościami powodujący chaos i możliwość bezprawnego użytkowania i zabudowywania terenów Skarbu Państwa, wydatkowanie pieniędzy publicznych na badania, ekspertyzy i audyty, które nie są są następnie realizowane, to także brak planu restrukturyzacji i wizji zarządzania szpitalami powiatowymi.

Jeśli 3/5 radnych zagłosuje za odwołaniem zarządu stanowiska stracą także Adam Wojtowicz, wicestarosta oraz Ewa Jurczyga, członek zarządu Powiatu Gliwickiego.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here