Miejski Zarząd Usług Komunalnych w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza konkurs pod nazwą „Przyjazne Podwórko”. Wszystko po to, by aktywizować i wspomagać rozwój lokalnej społeczności

Projekt ma również  na celu poprawę estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów zielonych. Poprzez tworzenie i rekultywacje miejsc zieleni, w mieście polepszą się standardy i warunki wypoczynku mieszkańców.

– Konkurs skierowany jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz do organizacji pozarządowych, kościołów oraz innych związków wyznaniowych posiadających osobowość prawną. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją na najlepszą koncepcję lub projekt zagospodarowania podwórka wraz z nasadzeniami. Nagrodą w konkursie jest wsparcie rzeczowe w postaci materiałów budowlanych, elementów małej architektury niezbędnych do realizacji projektu. Do konkursu mogą być zgłaszane podwórka znajdujące się na terenie miasta Gliwice a będące w administracji wnioskodawcy. – informuje gliwicki MZUK.

Żeby wziąć udział w konkursie należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i kompletną dokumentacją – szczegółowy wykaz znajdziemy w Regulaminie konkursu.

Wnioski wraz z dokumentacją należy składać z dopiskiem „Przyjazne Podwórko” do dnia 20 sierpnia 2018r. do godziny 14.30 w Sekretariacie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice. Ocena złożonych wniosków zostanie przeprowadzona do dnia 14 września 2018r natomiast realizacja przedsięwzięcia powinna zostać zakończona do 30 listopada 2018r.

Jak zaznaczają organizatorzy, finansowa wartość wsparcia rzeczowego w ramach jednej nagrody nie może przekroczyć 50% kosztów danego przedsięwzięcia i kwoty 20 000 zł. Miasto Gliwice na realizację konkursu w roku 2018 przeznaczy 300 000 zł.

źródło: MZUK Gliwice
fot. From the Sky – Robert Neumann

4 KOMENTARZE

  1. Przyjazne podwórko z niepracującymi którzy mają pieniądze na picie piwa i wódki, przekleństwa od rana do późnego wieczora. Brak jakichkolwiek reakcji kogokolwiek.

  2. Niech lepiej zajma się budowa jakiegoś orlika na osiedlu obrońców pokoju, bo dzieci przybywa, osiedle rośnie a nie ma gdzie zagrac ani w piłkę ani w kosza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here