SixSilver Jubiler Gliwice

W rejonie placu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach rozpoczęła się realizacja budowy centrum przesiadkowego. Na jego realizację pozyskano dotację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Na realizację zadania została zawarta umowa z firmą „Drogomax” sp. z o. o. z Tarnowskich Gór, na kwotę 4,8 miliona zł, przy czym łączna wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie 3,76 miliona.

Prace będą realizowanie w obrębie samego placu oraz na fragmentach ulic: Hutniczej, Kard. Stefana Wyszyńskiego i Poniatowskiego. W obszarze przebudowy istniejącej zatoki autobusowej projektuje się wykonanie dwóch peronów wyposażonych we wiaty przystankowe. Ponadto zostaną wykonane: wiata na rowery, miejsce odpoczynku rowerzystów, samoobsługowa toaleta publiczna, elementy małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, donice i gabloty. Cały plac uzyska nowe oświetlenie.

Przewidziane jest też wykonanie nasadzeń zieleni. Modernizowane ulice uzyskają nową nawierzchnię asfaltową, główny plac zostanie wyłożony kostką granitową. Chodniki w obrębie centrum uzyskają nawierzchnię z płytek granitowych, a parking będzie wykonany z betonowej kostki w sposób umożliwiający częściowe przenikanie wody opadowej do gruntu. W ulicach zostanie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, a PWiK sp. z o. o.  z Gliwic wymieni fragmenty sieci wodociągowej. 

Przy ul. Poniatowskiego wykonawca już rozpoczął prace związane z budową parkingu dla 44 samochodów docelowo przeznaczonego dla osób przesiadających się na komunikację publiczną. Planowany termin ukończenia zadania to 8 października br. 

Niestety będzie to się wiązało ze znacznymi utrudnieniami w ruchu drogowym oraz uciążliwością dla mieszkańców i osób prowadzących w tym rejonie działalność gospodarczą. Aby zmniejszyć uciążliwość realizacja zadania odbędzie w 2 etapach – pierwszy do połowy września – ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego będzie jednokierunkowa od strony rynku do skrzyżowania z ul. Nową, a wyjazdy z ul. Hutniczej, Górniczej i Sienkiewicza zostaną zamknięte.

21 KOMENTARZE

  1. Bożena Bigoś tylko ze w Pyskowicach się nic nie dzieje ktoś pisze bzdury wyssane z palca niczego nie robią cisza jak zawsze

  2. Rafał Rafi znając życie Pyskowice wybudują szybciej niż Gliwice chociaż zapowiedzi o centrum przesiadkowym w Gliwicach są od dawna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here