spot_img

Stypendium Prezydenta dla uzdolnionych uczniów

spot_img

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do  8 października.

Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie miasta Gliwice, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w wybranej dziedzinie co najmniej na szczeblu krajowym oraz legitymujący się średnią ocen co najmniej 4,0 i oceną z zachowania co najmniej dobrą za ostatni okres klasyfikacji.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:
nauczyciele, wychowawcy
rady pedagogiczne
dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

rodzice (opiekunowie prawni)
przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych

samorząd uczniowski


Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pok. 245).

Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:
w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pok. 245)
w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.um.gliwice.pl/bip/pub/pliki/23505wzor_wniosku_Stypendium_PM.doc

 

client-image
client-image
client-image
client-image

Podobne artykuły

Ulubiony Portal Gliwiczan

91,185FaniLubię
15,038ObserwującyObserwuj
1,138ObserwującyObserwuj

Inne artykuły