Symulacja misji załogowej z udziałem przedstawicielek Politechniki Śląskiej rozpoczęłą się 18 stycznia w placówce badawczej LunAres. W planach przedsięwzięcia są badania poświęcone wpływom izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. Tegoroczna misja Habitatu LunAres odbywa się pod patronatem Rektora Politechniki Śląskiej oraz Ministra Zdrowia.

Habitat LunAres to znajdująca się w Pile placówka badawcza służąca do symulacji misji kosmicznych, zwanych misjami analogowymi. Jest to jedyny tego typu obiekt w Europie. Całkowicie odizolowana od środowiska zewnętrznego składa się z 7 modułów przeznaczonych do różnych czynności i codziennego życia, a także z 250 km kw. do „spacerów kosmicznych”.

Celem symulowanych misji kosmicznych są badania nad zdrowiem, psychologią i socjologią uczestników. Potencjał bazy LunAres jest wykorzystany do bieżących zagadnień związanych z pandemią COVID-19 i spowodowaną przez nią izolacją społeczną. Badania skupiają się na analizie dostosowania się psychiki do przymusowego zamknięcia i kwarantanny. Bierze w niej udział międzynarodowy zespół. Pięcioro analogowych (stacjonarnych) astronautów, przebywających bezpośrednio w LunAres będzie prowadziło badania związane z izolacją, a także prace w ramach własnych działań naukowych.

Obecna misja odbywa się pod patronatem Rektora Politechniki Śląskiej i Ministra Zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział inż. Wiktoria Dziaduła, studentka Wydziału Architektury, która przeprowadzi prace poświęcone sprawdzeniu rozwiązań zastosowanych w stacji kosmicznej pod kątem ich użyteczności oraz możliwości zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców – członków misji. Przedstawiciele Wydziału Inżynierii Biomedycznej wykonają badania sprawdzające biomechanikę narządu ruchu i wpływ izolacji na sprawność fizyczną.

Na Politechnice Śląskiej rozwijane są zagadnienia z obszaru technologii kosmicznych oraz branży lotniczej, co bezpośrednio wpływa na podniesienie prestiżu badań naukowych Uczelni, jej umiędzynarodowienia, a także rozwój rewolucyjnych projektów we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here