Prace związane z przebudową wiaduktu w ciągu DK88 zostały zakończone!

Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wiadukt zostanie oddany do ruchu po zakończeniu budowy mostu nad rz. Kłodnicą w ciągu DK88, inwestycji realizowanej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej.  

Przebudowa wiaduktu przyczyniła się do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz przywrócenia pełnej przejezdności DK88 na gliwickim odcinku.  Ze względu na uszkodzenia droga na wiadukcie była zawężona z 4 do 2 pasów ruchu przy jednoczesnym ograniczeniu prędkości do 40 km/h. Powodowało to znaczne utrudnienia w ruchu zwłaszcza w godzinach szczytu. Ponad siedemdziesięcioletnia eksploatacja obiektu doprowadziła do zużycia wszystkich elementów wyposażenia wiaduktu. Zniszczona nawierzchnia jezdni, pod którą znajdowała się jeszcze bardziej zdegradowana płyta pomostu przez długi okres były nie lada udręką dla kierowców. Nośność wybudowanego w czasach II wojny światowej obiektu również była niewystarczająca. Ze względu na rozmiar uszkodzeń, kompleksowy remont – przebudowa wiaduktu był jedynym rozwiązaniem skutecznie likwidującym uciążliwości i przywracającym pełną przydatność użytkową.

Prowadzona od grudnia 2012 roku, przebudowa wiaduktu  zakończyła się w lipcu 2014r.  W okresie prac wyburzono istniejącą płytę pomostową, wzmocniono stalową konstrukcję istniejącego obiektu (wspawano ponad 200 t stali), zabezpieczono antykorozyjnie konstrukcję stalową, naprawiono fundamenty filarów i uporządkowano teren pod obiektem. Wybudowano odwodnienie wiaduktu oraz terenu pod nim, a także przebudowano przyczółki. Pod koniec marca 2014r. zabetonowano ostatni segment płyty pomostowej, co umożliwiło przystąpienie do finalnego etapu wzmocnienia całego wiaduktu. Następnie realizowano prace wykończeniowe związane z wykonaniem wyposażenia, montaż dylatacji, wykonanie izolacji, chodników z gzymsami i krawężnikami, nawierzchni jezdni, przebudowa dojazdów. W wyniku prowadzonych prac otrzymaliśmy odnowiony most o zwiększonej nośności i pełnej przydatności użytkowej. Przebudowa ośmioprzęsłowego, 240 metrowego wiaduktu z powodu rodzaju i charakteru prac oraz otoczenia obiektu od początku była zadaniem trudnym technicznie. Pod wiaduktem przebiega magistralna linia kolejowa co znacznie utrudniało dostęp do obiektu , a to w znaczący sposób wpłynęło na harmonogram robót. Brak dokumentacji archiwalnej wybudowanego w latach 40 ub. wieku obiektu oraz brak możliwości wcześniejszego przeprowadzenia wszystkich badań i pomiarów były powodem nieprzewidzianych problemów, których pokonanie skutkowało zwiększeniem zakresu prac wzmacniających a w efekcie przesunięciem pierwotnie planowanego terminu zakończenia przebudowy na lipiec 2014r. Ponowne otwarcie obiektu jest uzależnione od postępu prac na budowie ostatniego odcinka DTŚ. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że uroczysta wstęga powinna zostać przecięta w połowie października 2014 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here