Gliwiczanie zyskają atrakcyjny teren rekreacyjny w południowej części miasta. W tym celu zagospodarowany zostanie suchy zbiornik retencyjny w pobliżu osiedla Sikornik. Nie tylko będzie chronił podczas ulewnych deszczów, ale zyska też dodatkową funkcję. Powstanie miejska przestrzeń o charakterze parkowym, ze ścieżką dla rowerzystów i pieszych, elementami małej architektury i bardzo dużą ilością zieleni. Realizacja planów nabiera tempa – właśnie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.

Nowa miejska przestrzeń rekreacyjna powstanie pomiędzy osiedlem Sikornik a obwodnicą miejską. Obecnie budowany tam jest suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka – ważny i niezbędny element kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta. Choć jest w trakcie realizacji, już teraz pełni funkcję retencyjną – zatrzymuje wodę i znacznie ogranicza jej dopływ w kierunku ul. Nowy Świat, o czym można się było przekonać niedawno, podczas ulewnych deszczów. 

Zgodnie z oczekiwaniami wyrażanymi przez mieszkańców – prezydent Gliwic zadecydował, że teren ten zyska dodatkową funkcję i będzie na co dzień służyć gliwiczanom.

Trwająca budowa zbiornika, wraz z jego rekreacyjnym zagospodarowaniem, obejmie w sumie 10 hektarów, a zieleń pokrywać będzie docelowo 70% tego obszaru.

Plany nabierają bardzo realnych kształtów. Miasto rozstrzygnęło przetarg na rekreacyjne zagospodarowanie zbiornika – wygrało konsorcjum firm: MELKAD Sp z o.o. i Zakładu Wielobranżowego MELKAD Klemens Scheithauer. Zajmie się ono zarówno zaprojektowaniem, jak i wykonaniem inwestycji. Umowa została podpisana, a wszystkie prace powinny zakończyć się pod koniec trzeciego kwartału 2023 roku.

Na Wójtowiance powstaje już zbiornik retencyjny. Obecnie prowadzone są roboty ziemne potrzebne do wykonania zapory czołowej i czaszy zbiornika, wykonywane są drogi dojazdowe wokół zbiornika oraz prace konstrukcyjno-budowlane. Prace przy zagospodarowaniu rekreacyjnym tego terenu będą mogły być w części prowadzone równolegle.

Pomysł na stworzenie nowej miejskiej przestrzeni rekreacyjnej został wcześniej przedstawiony w koncepcji, przygotowanej na zlecenie miasta przez Pracownię 44STO – tę samą, która sporządziła projekt modernizacji parku Chrobrego. Zostanie on doprecyzowany w projekcie i wtedy znane będą wszystkie szczegóły.

Otwarta i ogólnodostępna przestrzeń powinna przyciągać nie tylko mieszkańców pobliskich osiedli, ale również gliwiczan z innych części miasta.

Zbiornik retencyjny zlokalizowany jest częściowo w naturalnym zagłębieniu doliny potoku. Ukształtowanie oraz wysokość skarp pozwolą na ich rekreacyjne wykorzystanie. Planowane jest również umożliwienie tymczasowego wchodzenia na dno zbiornika, jednak z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa związanych z opadami deszczu lub zagrożeniem powodziowym. Na dnie znajdą się elementy zagospodarowania, które mogą być okresowo zalewane, dlatego mają być wykonane z naturalnych materiałów, takich jak głazy czy kłody drewniane. Udostępniony zostanie też teren wokół zbiornika.

– Nowa, zielona i bezpieczna przestrzeń rekreacyjna nad Wójtowianką będzie miejscem atrakcyjnym dla osób w różnym wieku. Taki spory teren rekreacyjny bardzo przyda się w pobliżu Sikornika i Wójtowej Wsi, gdzie istnieją i będą powstawać nowe domy dla gliwiczan. Wcześniej teren ten należał w znacznej części do osób prywatnych, a korzystanie z niego było dobrą wolą właścicieli działek. Teraz zmieni się w ogólnodostępną miejską przestrzeń – ładną, zieloną i umożliwiającą relaks w gronie rodziny lub znajomych, pozwalającą też na aktywność fizyczną – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Co dokładnie zaplanowano? Wiele miejsc odpoczynku i rozmaite elementy małej architektury. Rozsiąść będzie można się na ławkach, leżakach, pod pergolami i wiatami, przy stołach piknikowych. Będą podesty z miejscami do siedzenia, bujaki dla dzieci i punkty obserwacyjne. Przewidziano minipark z wypoczynkowymi polanami i miejscem do prowadzenia np. plenerowych zajęć edukacyjnych. Powstać mogą trawniki, na których będzie można opalać się i poczytać książkę. Urządzony może zostać plac zabaw i plenerowa siłownia. A to wszystko w otoczeniu drzew i różnorodnych kompozycji roślinnych.

O parkowym charakterze tego miejsca przesądzać ma różnorodna roślinność – przewidziano zasadzenie ponad 700 drzew, krzewy mogą pokryć ponad 8 tys. m2, byliny ponad 24 tys. m2, a łąki kwietne ponad 26 tys. m2.

Rośliny dobrane muszą zostać tak, aby zdobić to miejsce w różnych porach roku i zapewniać różnorodność biologiczną. To odpowiednie gatunki dostosowane do panujących warunków, cieszące oczy spacerowiczów, ale pożyteczne także dla owadów i małych zwierząt.

Zgodnie z założeniami, dominować mają gatunki roślin rodzimych, w tym występujące w okolicy (np. grab pospolity, klon zwyczajny, lipy drobnolistne i szerokolistne, graby pospolite, klony pospolite, klony jawory, dęby szypułkowe, jarzęby pospolite, brekinie, bez czarny, kalina). Teren zdobić mogą też wielogatunkowe łąki kwietne, rośliny wodne i przywodne.

Powstanie oczywiście ścieżka dla spacerowiczów i rowerzystów. Nowa przestrzeń ma być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i oświetlona.

Prace prowadzone będą etapami. Koszt zagospodarowania rekreacyjnego zbiornika wyniesie prawie 17,9 mln zł, ale miasto postarało się o wsparcie ze źródeł zewnętrznych. Mniej więcej połowa kosztów zostanie pokryta ze środków unijnych, a Gliwice starają się o zwiększenie dofinansowania. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here