Od 1 lutego pierwszym zastępcą prezydenta Gliwic jest Adam Neumann. Został powołany na to stanowisko w związku z nieobecnością wiceprezydenta Piotra Wieczorka.

Stanowisko drugiego zastępcy prezydenta Gliwic objął Mariusz Śpiewok, wieloletni dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Po zmianach kadrowych Adam Neumann będzie nadzorował w UM wydziały: architektury i budownictwa, geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, nadzoru właścicielskiego, planowania przestrzennego, środowiska, a także geodetę miasta.

W sferze działań Mariusza Śpiewoka znajdą się natomiast: Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz urzędowe wydziały informatyki, inwestycji i remontów, przedsięwzięć gospodarczych i usług komunalnych, zamówień publicznych, Biuro Rozwoju Miasta.

Mariusz Śpiewok jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzenia Politechniki Śląskiej (kierunek zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem). Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie Rachunku Kosztów i Controllingu.

W latach 2000–2010 był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gliwicach, gdzie m.in. kierował pracami wydziału organizacyjnego. Od 2012 do 2014 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora w gliwickim MZUK-u.

W marcu 2014 r. został szefem Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, gdzie koordynował prace związane z wyborem projektów do dofinansowania ze środków europejskich z puli dedykowanej dla miast i powiatów. Zaangażowany w kształtowanie polityk rozwoju regionu, a ostatnio w przygotowywanie założeń dla przyszłej perspektywy unijnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here