Politechnika Śląska to najstarszy na Górnym Śląsku uniwersytet techniczny i jedna z 10 uczelni badawczych w kraju. Powstała w 1945 roku, jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska.

Przez 75 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie. Główną siedzibą Politechniki Śląskiej są Gliwice, ale uczelnia kształci studentów również w Katowicach oraz Zabrzu. Gliwice to miasto o ponad 740-letniej tradycji, zlokalizowane na skrzyżowaniu ważnych, europejskich szlaków komunikacyjnych. Technopolia opierająca swój dynamiczny rozwój na szeroko rozumianych innowacjach, przemyśle skupionym wokół branży automotive, doskonale wykształconej kadrze pracowniczej oraz idealnej lokalizacji.

Absolwenci Politechniki Śląskiej nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzone przez niezależne ośrodki badawcze. Politechnika Śląska zajmuje 5. miejsce w Polsce w rankingu uczelni, których absolwenci zajmują stanowiska prezesów dużych firm (Ranking „Rzeczypospolitej” 2020).

Politechnika Śląska umożliwia rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań. Studenci pragnący przede wszystkim rozwoju naukowego mają możliwość działać w ponad 180 studenckich kołach naukowych. Warto wymienić choćby takie koła naukowe jak: PolSl Racing, Silesian Greenpower, AI-METH, Silesian Aerospace Technologies czy High Flyers, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenach ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Specjalnie z myślą o różnorodnych aktywnościach studentów zostało utworzone Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, a w nim klub studencki– „Spirala”. W „Mrowisku” znajduje się także siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich i kulturalnych, funkcjonujących na Politechnice Śląskiej.

Najbardziej spektakularną akcją samorządu są corocznie organizowane juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli Igry. Stałym punktem wydarzenia jest tradycyjny korowód przebierańców, podczas którego studenci dają popis swojej niezwykłej pomysłowości.

Stowarzyszenie Studentów BEST Gliwice regularnie organizuje wiele projektów lokalnych i międzynarodowych, w tym między innymi popularny Konkurs Inżynierski EBEC Poland. Komitet Lokalny IAESTE Gliwice skupia się natomiast na rozwoju współpracy z firmami, dzięki czemu wielu studentów ma szansę wyjechać na zagraniczne praktyki.

Europejskie Forum Studentów AEGEE Gliwice jest organizatorem Summer University, a także Targów Organizacji Studenckich TOST. Celem organizacji Exchange Student Organisation Silesian University of Technology jest natomiast popularyzacja studenckich wymian międzynarodowych oraz integracja studentów zagranicznych, przyjeżdżających na naszą uczelnię.

Na Politechnice Śląskiej działają trzy organizacje turystyczne: Akademicki Klub Turystyczny „Watra”, Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie” oraz Akademicki Klub Podwodny „Kalmar”. Na uczelni funkcjonuje także, działający na terenie miasteczka akademickiego, Ośrodek Radia Studenckiego oraz Akademicki Klub Krótkofalowców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here