W piątek odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej. Wydarzenie było transmitowane za pośrednictwem internetu. Dzięki hybrydowemu systemowi, łączącemu tradycyjny i wirtualny udział, wspólnota akademicka była obecna na uroczystości mimo ograniczeń związanych z reżimem sanitarnym.

– Oby działo się szczęśliwie, pomyślnie i fortunnie – powiedział Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, dokonując symbolicznego rozpoczęcia roku akademickiego. Ta tradycyjna formuła w tym roku nabrała szczególnego wydźwięku. W przemówieniu inauguracyjnym Jego Magnificencja zwrócił się do studentów, przedstawicieli członków wspólnoty uczelni oraz partnerów Politechniki Śląskiej.

– 75 lat temu profesorowie i kadra akademicka Politechniki Lwowskiej utworzyli nową uczelnię techniczną w miejscu, w którym nigdy nie było szkoły wyższej. Jednak ich wola, wiedza, determinacja oraz przeniesiona wspaniała tradycja akademicka znamienitej przedwojennej uczelni utworzyły podwaliny sukcesu Politechniki Śląskiej. Przed nami rok akademicki pełen wyzwań, który rozpoczynamy z kapitałem sukcesów i dokonań, służących wzmacnianiu doskonałości naukowo-badawczej. Drodzy Studenci! Życzę, aby czas, który spędzicie jako studenci Politechniki Śląskiej, był początkiem wspaniałej przygody, która doprowadzi Was do spełnienia marzeń i osobistych ambicji. Zwracając się do wszystkich Państwa – członków Wspólnoty Politechniki Śląskiej, pragnę podziękować Wam za trud, który podejmujecie każdego dnia. Naszą pracą i osiągnięciami budujemy prestiż Uczelni oraz jej krajową i międzynarodową rozpoznawalność.

Podczas immatrykulacji – przyjęcia pierwszorocznych studentów do społeczności akademickiej – w imieniu wszystkich nowych studentów ślubowanie złożyło kilkoro przedstawicieli studenckiej społeczności: Marie Christelle Izabayo (budownictwo), Martyna Borak (inżynieria biomedyczna), Mikołaj Majchrowski (automatyka i robotyka) oraz Dzianis Bova (informatyka). – Zdecydowałam się podjąć studia za granicą ze względu na to, że praktyczne elementy kształcenia są tutaj traktowane z większą uwagą niż w innych krajach. Politechnika Śląska wydała mi się piękną uczelnią, cieszącą się długą historią. Chciałam odwiedzić nowe miasto, poznać odmienne kultury i nowych ludzi, a także odkryć, w jaki sposób kształcenie odbywa się w Polsce – powiedziała Marie Christelle Izabayo, która przyjechała na Politechnikę Śląską z Rwandy. 

Z ciekawością na rozpoczynający się rok akademicki patrzy również Martyna Borak, studentka inżynierii biomedycznej. —  Nikt nie spodziewał się systemu hybrydowego, ale wydaje mi się, że to może być ciekawe i zapowie jakąś reformę szkolnictwa wyższego. Z tego co wiem wielu studentów i prowadzących chwali sobie ten system  —  podkreśliła. 

Rok akademicki 2020/2021 to również początek specjalnego programu dla studentów z Białorusi – zarówno nowych, jak i kontynuujących naukę na Politechnice Śląskiej. W związku ze skomplikowaną sytuacją na Białorusi Uczelnia zapewni 50 studentom dogodne warunki funkcjonowania, w tym umożliwi pokrycie kosztów kształcenia. —  Studiowałem na Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym, jednym z najlepszych na Białorusi. Skończyłem tam z bardzo dobrymi wynikami pierwszy rok, ale z powodu sytuacji musiałem podjąć studia na podobnym kierunku w Polsce. Jestem tutaj ze swoją rodziną i cieszę się, że mogłem podjąć studia na Politechnice Śląskiej  —  powiedział Dzianis Bova, student informatyki.

Kształcenie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2020/2021

Władze Politechniki Śląskiej kierując się rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęły decyzję o wprowadzeniu systemu kształcenia opartego na modelu hybrydowym. Podział organizacyjny zajęć – zalecenie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość oraz dopuszczenie formy tradycyjnej w przypadku niektórych przedmiotów – podyktowany jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa członkom Wspólnoty. Wybór ten zależy również od specyfiki poszczególnych kierunków i zajęć prowadzonych w ich ramach.

Każdy kierunek na Politechnice Śląskiej został dostosowany do jednej z trzech form systemu mieszanego: na odległość, pośredni lub kontaktowy. Ich dobór jest zależny od wymiaru zajęć kontaktowych (ilości godzin) w stosunku do całkowitej liczby godzin dydaktycznych w danym semestrze. Kwestię tą wprowadzono Zarządzeniem 195/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 września 2020 roku. 

Ponadto w odpowiedzi na zalecenia związane z reżimem sanitarnym część zajęć kontaktowych będzie prowadzona w sposób zblokowany, a to oznacza, że danego dnia odbędą się np. wszystkie laboratoria czy inne zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę wymagają skorzystania ze specjalistycznej aparatury. Resztę materiału studenci będą przyswajać zdalnie za pomocą Platformy Zdalnej Edukacji bądź innych narzędzi zalecanych przez Politechnikę Śląską.

Każda z jednostek Politechniki Śląskiej opracowała wytyczne dla studentów i pracowników dotyczące obecności w swoich budynkach. W ten sposób dokonano realizacji zaleceń, które Politechnika Śląska zarekomendowała w celu zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obejmują one m.in. zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, ograniczenie liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w danym pomieszczeniu, wyznaczenie poczekalni, określenie sal dydaktycznych stałych dla danej grupy studentów, zmianowy tryb zajęć. Aby zapewnić odpowiedni dystans społeczny Uczelnia wskazała m.in. na możliwość organizacji ruchu jednokierunkowego w korytarzach oraz odpowiednie wyznaczenie stanowisk pracy w pomieszczeniach. Rekomendowana jest także regularna dezynfekcja pomieszczeń, przedmiotów współużytkowanych oraz rąk, wietrzenie sal oraz realizacja działalności informacyjnej poprzez stworzenie dostępu do materiałów z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych służb.

W roku akademickim 2020/21 rozpocznie studia na Politechnice Śląskiej ponad 5700 studentów pierwszego roku na 52 kierunkach. W procesie rekrutacji na nowy rok akademicki zarejestrowało się także ponad 500 obcokrajowców, z których ponad 190 podjęło studia w języku angielskim w pełnym cyklu kształcenia. III etap rekrutacji zakończy się 15 października. Uruchomiliśmy ponadto specjalny program rekrutacji dla 50 obywateli Białorusi. Intensywnie rozwija się także kształcenie we Wspólnej Szkole Doktorskiej, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych naukowców z kraju i zagranicy. W tym roku zrekrutowaliśmy 192 doktorantów – 110  realizować będzie doktorat podstawowy, a 82 doktorat wdrożeniowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here