środa, 1 lutego, 2023
Strona główna POWIAT GLIWICKI

POWIAT GLIWICKI

Autobus z Rudzińca do Gliwic. Nowa linia będzie kursować cały tydzień

1 stycznia ruszy nowa Metrolinia. Autobusy oznaczone numerem M106 kursować będą między Gliwicami a Rudzińcem. To pierwsze z połączeń ZTM, które obsłuży gminę Rudziniec – informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego. 

Linia będzie kursować przez cały tydzień od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych, w dni robocze w godzinach szczytu co pół godziny, poza szczytem – co godzinę. W dni wolne od pracy autobusy kursować będą co dwie godziny.

W gminie Rudziniec autobusy będą zatrzymywać się w Rudzińcu, Rudnie, Bojszowie i Kleszczowie. W Gliwicach, w wybranych kursach, zapewnią dojazd do strefy ekonomicznej i parku logistycznego w Brzezince.

 

Skate Park w Knurowie otwarty. Młodzież jest zachwycona!

Wczoraj otwarto nowy Skate Park na Knurowskich Błoniach przy ul. Szpitalnej. Na miejscu nie zabrakło młodzieży, która przetestowała nowe miejsce rekreacji.

Nowy obiekt sportowo-rekreacyjny spotkał się – mimo chłodnej temperatury – z ciepłym przyjęciem przez knurowską młodzież oraz zebranych gości. Podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele Zarządu Miasta, radni Rady Miasta Knurów, przedstawiciele firmy wykonawczej DOMBUD z Gliwic, młodzież z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie, a także lokalne media.

Zgodnie z projektem Pracowni Projektowej MODUS z Krakowa, miłośnicy sportów wyczynowych, mogą od dziś korzystać z nowych urządzeń, a mianowicie:

1. Dwupoziomowy bowl
2. Quarter Pipe oraz Bank ramp o kącie 45 stopni,
3. London Gap skośny,
4. Schody wraz z poręczą skośną oraz grindboxem skośnym,
5. Bank Ramp,
6. Funbox w 2 konfiguracjach z grindboxem góra/dół, grindboxem prostym i poręczą prostą oraz manual padem,
7. Poręcz prosta,
8. Bank ramp+ mini quarter.
9. Bank ramp 45 stopni (podwyższony),
10. Jumpbox,
11. Bump,
12. Quarter Pipe
13. Strefa chill’out ( ławka multifunkcyjna, ławki, kosze, stojaki na rowery )

Wartość inwestycji do 1 603 913,28 zł

Dodatkowo, w rejonie zagospodarowanego terenu została zrealizowana integralna inwestycja w postaci dwóch torów do gry w boule, co niewątpliwie, zwiększa atrakcyjność tego miejsca, uzupełniając ofertę rekreacyjną w Knurowie.

Warto wspomnieć, że rozwiązania na nowym obiekcie przy ulicy Szpitalnej zostały skonsultowane z mieszkańcami Knurowa, potencjalnymi użytkownikami takich miejsc.

Radni zdecydowali. Kim jest Włodzimierz Gwiżdż, nowy Starosta Gliwicki?

Dzisiaj, w czwartek 27 października odbyła się czterdziesta trzecia sesja Rady Powiatu Gliwickiego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W ostatnich punktach sesji przewidziano wybór Zarządu Powiatu Gliwickiego – starosty, wicestarosty oraz członka zarządu.

Samorządowcy postanowili, że następcą Waldemara Dombka zostanie dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, Włodzimierz Gwiżdż, który w przeszłości dwukrotnie zasiadał w Radzie Miasta Knurów.

Gwiżdż jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i podyplomowych studiów z zakresu zarządzania. Ponad 26 lat pracował w KWK Knurów-Szczygłowice, skąd odszedł na emeryturę jako główny inżynier energo-mechaniczny. Zawodowo czynny emeryt, zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, które są jego pasją.

W samorządzie terytorialnym przez dwie kadencje był radnym Rady Miejskiej w Knurowie, a w latach 2014-2018 radny i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego. Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra Energii Przyjazna Energia dla Powiatu Gliwickiego, na rzecz którego aktywnie działa.

Wiceprezes Gliwickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Posiada liczne uprawnienia branży elektrycznej, energetycznej i OZE, jest członkiem komisji kwalifikacyjnych. Organizator wielu imprez o charakterze kulturalnym (festyny, wycieczki), charytatywnym i edukacyjnym (seminaria, sympozja, kursy). Lubi rodzinne podróże i spędzanie każdej wolnej chwili z rodziną.

Adam WójtowiczWicestarosta

Mieszka w Sierotach w gminie Wielowieś. Ma wyższe wykształcenie, jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego.

Od 2009 r. do objęcia funkcji członka Zarządu Powiatu Gliwickiego (którą sprawował na przełomie lat 2014/2015) oraz następnie do listopada 2018 r. – dyrektor Zespołu Obsługi Placówek w Wielowsi, wcześniej pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

Radny Rady Powiatu Gliwickiego w kadencji 2014-2018. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Interesuje się sportem, motoryzacją i lokalną historią.

Józef Kruczek – Członek Zarządu

Mieszka w Sośnicowicach i tam też pracuje – jest właścicielem firmy, zajmującej się m.in. usługami dostępu do internetu, tworzeniem sieci światłowodowych. Ma wykształcenie średnie techniczne.

W latach 2014-2018 radny Rady Powiatu Gliwickiego. W Radzie Powiatu Gliwickiego łączy swe pasje zawodowe i społecznikowskie. – Jako radny dążę do większej cyfryzacji powiatu. Uważam, że informatyka powinna w większym stopniu niż obecnie służyć jego mieszkańcom – mówi.

Jego drugą pasję stanowi OZE, czyli odnawialne źródła energii. Jako radny zasiada w nowo utworzonym Klastrze Energii Powiatu Gliwickiego.

Festiwal lokalnej kultury „Wyjątkowość Sołectw Gminy Rudziniec”

0

Wydarzenie rozpoczęło się w Kościele pw. Św. Mikołaja, gdzie Proboszcz ks. Piotr Faliński zapoznał uczestników z historią Rudna oraz zabytkowego kościoła. Po niezwykle ciekawej opowieści wysłuchano koncertu organowego. Następnie udano się do Izby Pamięci, po której oprowadziła wszystkich jej twórczyni i inicjatorka – pani Renata Böhm.

Od 15.00 na boisku sportowym w Rudnie trwała główna część wydarzenia, którą oficjalnie rozpoczął Wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut. W swoim wystąpieniu podkreślał, jak cenne zasoby posiada gmina, a także wyraził uznanie dla organizatorów oraz wszystkich mieszkańców. Głos zabrali również pozostali organizatorzy – przedstawicielki KGW Rudno „Teraz My” na czele z prezes Elwirą Kaczmarczyk oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec Danuta Czok.

Po części oficjalnej nastąpiły wyjątkowe prezentacje sołectw gminy Rudziniec. Wszyscy byli pod wrażeniem kreatywności mieszkańców. Oczywiście nie mogło zabraknąć obecności strażaków. Podczas wydarzenia odbyły się pokazy Młodzieżowych Drużyn Strażackich, po których nastąpiło wręczenie dyplomów i pucharów.

To nie był koniec przygotowanych atrakcji – na scenie pojawili się: orkiestra dęta ,,Sami Swoi” Rudno, Dominika i Janusz Żyłka, a zabawę taneczną poprowadził zespół muzyczny Lovers. Na wszystkich czekała pyszna strefa gastronomiczna przygotowana przez KWG Gminy Rudziniec. Była także okazja do zobaczenia wystawy lokalnych rękodzielników i modelarzy.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością goście z gminy Złoty Stok – gminy partnerskiej – na czele z burmistrz Grażyną Orczyk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek, radni Gminy Rudziniec na czele z przewodniczącym Andrzejem Szołtysikiem oraz Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach Andrzej Frejno.

Ogłoszono przetarg na przebudowę boiska LKS “Naprzód” Żernica

– Wszystkich zainteresowanych wykonawców gorąco zachęcam do składania ofert przetargowych. – mówi Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowice. – Trzymajmy kciuki za pozytywne rozstrzygnięcie procedur, tak aby już w przyszłym roku świetnie zarządzany od pewnego czasu klub, którego znakiem rozpoznawczym staje się doskonała praca z dziećmi i młodzieżą, doczekał się obiektu na jaki zasługuje.

Zakres prac:

 • wykonanie nowej podbudowy boiska głównego i nawierzchni z trawy naturalnej
 • wykonanie instalacji odwodnienia i nawodnienia płyty boiska
 • wyposażenie boiska w trybuny, wiaty dla zawodników, ławki, tablicę wyników i piłkochwyty
 • wykonanie instalacji nagłośnienia oraz monitoringu boiska
 • budowa nowego boiska typu „Skrzat” o wymiarach 20m x 26m
 • budowa ciągów pieszych wokół boiska
 • montaż zadaszonej wiaty rowerowej
 • wykonanie zbiornika retencyjnego na wody opadowe
 • wykonanie parkingu za boiskiem.

Termin realizacji: 14 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Podejrzenie popełnienia przestępstwa. Sprawa w prokuraturze [Knurów]

Do gliwickiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Knurowa, Adama Ramsa. Sprawa dotyczy podejrzenia naruszenia art. 231 § 1 Kodeksu Karnego oraz art. 296 § 1 Kodeksu Karnego.

14 czerwca 2022 roku do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydenta Adama Ramsa. Zgłaszający ma uzasadnione podejrzenia, że, Adam Rams umyślnie działając na szkodę gminy, naruszył art. 231 § 1 kodeksu karnego, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W zawiadomieniu zgłaszający przytoczył również podejrzenie naruszenia art. 296 § 1 kodeksu karnego, mówiący o tym, że kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak udało nam się dowiedzieć portalowi Twój Knurów – sprawę przejęła Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód, która na tę chwilę prowadzi czynności wyjaśniające. Z uwagi na trwające postępowanie nie możemy przekazywać szczegółów dot. przedmiotowej sprawy.

Wędrówki, ognisko, las, morze. Harcerze i zuchy pojechali pod namioty

Ponad 200 harcerzy z Gliwic i powiatu gliwickiego pojechało na coroczny obóz pod namioty. Już pod koniec lipca na letnie wyjazdy wyruszy kolejne 150 zuchów i harcerzy. Dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Miasta Gliwice oraz Gminy Toszek, dla harcerzy pochodzących z tych miejscowości koszt wyjazdu jest w tym roku znacznie niższy. 

Dwa tygodnie po oficjalnym podsumowaniu roku harcerskiego, członkowie Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej wyruszyli na pierwsze obozy. W tym roku w Harcerskiej Akcji Letniej 2022 weźmie udział ponad 350 zuchów, harcerzy oraz instruktorów. Młodzież z Gliwic i powiatu gliwickiego wyjedzie na obozy i kolonie, które odbędą się nad morzem, a także na bazach harcerskich w woj. opolskim oraz łódzkim. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom Miasta Gliwice oraz Gminy Toszek za okazane wsparcie. To dzięki nim frekwencja tegorocznych obozów jest tak wysoka. Cieszymy się, że dzieci i młodzież z naszego hufca mogą w każde wakacje odwiedzać ciekawe miejsca, integrować się w gronie rówieśników oraz spędzać czas na łonie natury – mówi hm. Patryk Rempała, Komendant Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.  

Pierwsza grupa licząca ponad 200 harcerzy pojechała do Rozewia na trzytygodniowy obóz nad Morzem Bałtyckim. Udało im się już rozłożyć namioty, zaprojektować i zbudować infrastrukturę obozową, zorganizować pierwsze ogniska, a także wyruszyć na piesze wędrówki po okolicy. Przed nimi jeszcze wiele harcerskich atrakcji, wycieczek i przygód. Kolejne grupy wyjadą na obozy już 21, 25 i 30 lipca.

Smolasty, C-BooL, Young Multi, Wilki. Już w ten weekend Dni Pyskowic!

W ten weekend w Pyskowicach rządzić będzie muzyka, zabawa i radość. W wielkim stylu wracają Dni Pyskowic. Wilki, C-BooL, Sylwia Grzeszczak to tylko niektóre z gwiazd, które będziecie mogli podziwiać i oklaskiwać. Sponsorem głównym imprezy jest deweloper Dom100.

Rynek Pyskowic z lotu ptaka. Napis Serwis Miejski

Piątek, 22 lipca, szczególnie gorąco polecamy młodszej części mieszkańców. Na scenie zagości rap. Przy mikrofonach zmierzą się Kingska i Malczi, Young Multi i Smolasty. Koncertowy wieczór dzień później rozpocznie Brevis – chór kameralny Państwowej Filharmonii w Tarnopolu, po nim wystąpi Baranovski. W okolicach 20.00 zapraszamy na „Tamtą dziewczynę”, „Małe rzeczy”, „Bezdroża” i inne hity w wykonaniu Sylwii Grzeszczak. A na zakończenie dnia król klubowych parkietów z Pyskowic, czyli C-BooL. Niedziela zaś to rodzinny piknik w towarzystwie piosenek dla dzieci od Sióstr Wajs i zespołów Radia Silesia. Zwieńczeniem pełnego doznań weekendu będzie muzyczna bomba – koncert zespołu Wilki!

Na smakowitym muzycznym przekładańcu nie kończą się atrakcje Dni Pyskowic. Wiele będzie się działało również poza sceną. W dzień oficjalnego otwarcia, 23 lipca, o godz.17.00 będzie miało swoją premierę nowe wyróżnienie. Burmistrz miasta Adam Wójcik po raz pierwszy wręczy Twarze Pyskowic, czyli swoją nagrodę za działalność na rzecz społeczności lokalnej. W piątek, sobotę i niedzielę zapraszamy na plac dożynkowy na rozmowy na leżaku. Wśród gości feministka Katarzyna Szota – Eksner, znawczyni czekolady Natalia Aurora Ignacek oraz poliglota Marlon Couto Riberio. Ponadto 22 lipca będzie okazja do wyciskania sztangi, w sobotę odwiedzi na radio Eska ze swoim wydarzeniem Eska Summer City, a w niedzielę w strefie najmłodszych czekają lektury, animacje i warsztaty artystyczne.

Przez cały weekend na placu u zbiegu ulic Szpitalna, Dworcowa i Wojska Polskiego działać będą strefy relaksu z leżakami oraz zabawy z wesołym miasteczkiem, kramy i stoiska gastronomiczne. W ramach imprez towarzyszących w sobotę zapraszamy nad jezioro Dzierżno Małe na piknik pod żaglami ośrodka Maytur, a 23 i 24 lipca na warsztaty cukiernicze dla dzieci (ul.Wojska Polskiego 8a) z okazji 90.urodzin Piekarni Cukierni Szmidt.

16 i 17 lipca na boisku „Wembley” odbędzie się turniej dzikich drużyn piłkarskich, 21 lipca zawody łucznicze w hali widowiskowo – sportowej o Puchar Braci Pisko , a 23 lipca na trening otwarty na urządzeniach siłowych w Paku Miejskim.

Starosta do odwołania? Radni: Utracił zdolność sprawowania władzy

Wniosek o odwołanie Waldemara Dombka ze stanowiska (wraz z zarządem) złożyła grupa radnych powiatu gliwickiego. Komisja Rewizyjna zaopiniowała go pozytywnie, w związku z czym 26 maja Rada Powiatu Gliwickiego podczas sesji podejmie w głosowaniu tajnym decyzję o dalszych losach zarządu. Nieoficjalnie mówi się, że miejsce Dombka miałby zająć Dawid Rams, syn prezydenta Knurowa.

Zdaniem radnych, którzy wniosek złożyli, zarząd powiatu gliwickiego utracił zdolność sprawowania władzy. – Brak planowanego działania, brak spójnych decyzji, brak przejrzystości w działaniu i koordynacji prac powoduje chaos i pogorszanie się kondycji finansowej powiatu, stagnację, a w konsekwencji wstrzymanie jego rozwoju – uzasadnia Józef Kruczek, jeden z autorów wniosku.

Od początku kadencji działania zarządu rozmijają się z oczekiwaniami radnych, brak jest konsultacji w sprawach istotnych, a dawanie obietnic bez pokrycia to sztandarowy sposób sprawowania władzy. Taka dzialalność spowodowała utratę zaufania radnych wobec zarządu, a jego dalsze funkcjonowanie w obecnym składzie jest niemożliwe, wręcz szkodliwe dla przyszłości Powiatu Gliwickiego – czytamy w uzasadnieniu do wniosku.

Radni podają też przykłady zaniedbań. To między innymi – jak twierdzą – wygaszony i zepchnięty na boczny tor Klaster Energii. Pod koniec września 2017 roku podpisano porozumienie o jego utworzeniu. W jego skład miały wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze i jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii. Głównym zadaniem projektu miała być walka z niską emisją i poprawa jakości życia mieszkańców.

Radni stawiają też konkretne zarzuty – to brak realizacji uchwał Rady Powiatu, brak przejrzystości w przekazywaniu informacji na temat gospodarki nieruchomościami powodujący chaos i możliwość bezprawnego użytkowania i zabudowywania terenów Skarbu Państwa, wydatkowanie pieniędzy publicznych na badania, ekspertyzy i audyty, które nie są są następnie realizowane, to także brak planu restrukturyzacji i wizji zarządzania szpitalami powiatowymi.

Jeśli 3/5 radnych zagłosuje za odwołaniem zarządu stanowiska stracą także Adam Wojtowicz, wicestarosta oraz Ewa Jurczyga, członek zarządu Powiatu Gliwickiego.

Wróci linia kolejowa Pyskowice-Gliwice. Jest rządowe dofinansowanie

Sześć projektów liniowych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dofinansowaniem na budowę torów w ramach programu Kolej Plus! Wszystkie z nich wpisują się w koncepcję Kolei Metropolitalnej, a ich łączny koszt realizacji jest szacowany na ok. 1,65 mld zł. Znaczna część tej kwoty (od 75 do 85 procent w zależności od projektu) zostanie pokryta z budżetu programu.

– Zakwalifikowanie wszystkich naszych projektów liniowych, które zgłosiliśmy to bardzo duży sukces. Przede wszystkim przybliża nas w dużym stopniu do powstania Kolei Metropolitalnej w GZM – mówi Grzegorz Kwitek, członek Zarządu GZM.

– Realizacja projektów kolejowych jest bardzo kosztowna. Sfinansowanie inwestycji z budżetu Programu „Kolej Plus” realnie przyspieszy rozwój kolei na obszarze GZM. Pozwoli nam płynnie przechodzić z fazy planowania do realizacji inwestycji – dodaje.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest partnerem we wszystkich zgłoszonych projektach. Wspólnie z liderami (gminami GZM) podjęła już wcześniej decyzję, aby zwiększyć wkład własny dla wszystkich projektów, za co były przyznawane dodatkowe punkty w rankingu, a to zwiększało też szansę poszczególnych inwestycji na realizację.

– Szacowany wkład własny zagwarantowany przez GZM dla zakwalifikowanych sześciu projektów, które mają zostać zrealizowane w Programie „Kolej+” to ponad 305 mln zł – przyznaje Lucjan Dec, dyrektor Departamentu Komunikacji i Transportu.

Oprócz zakwalifikowanych projektów w trakcie prac w ramach programu Kolej+ opracowano także dokumentację (Wstępne Studia Planistyczno-Prognostyczne – WSPP) dla kilku innych lokalizacji punktowych.

– Bardzo się cieszymy z wyników. Konkurencja była bardzo silna, jednak pozycję naszych projektów poprawiła deklaracja dodatkowego finansowania złożona przez Zarząd GZM. Ubiegłoroczny wysiłek obejmujący projekty niezakwalifikowane nie zostanie zmarnowany, gdyż opracowana dokumentacja stanie się częścią prac studialnych Kolei Metropolitalnej.

Zakwalifikowane projekty będą natomiast jej pierwszymi zwiastunami po stronie infrastrukturalnej, jako że dodatkowe przewozy kolejowe organizujemy i finansujemy już od kilku lat. Dziękuję całemu zespołowi, który przyczynił się do sukcesu naszych projektów – mówi Wojciech Dinges, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu.

Wnioski do Programu „Kolej Plus” zostały złożone w sierpniu 2020 roku. Po uzyskaniu kwalifikacji do II etapu, w maju 2021 roku rozpoczęły się prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych.

Część prac została wykonana w ramach Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej, co pozwoliło na obniżenie kosztów. Kompletna dokumentacja trafiła do PKP PLK pod koniec listopada ubiegłego roku. Realizacja inwestycji w ramach programu Kolej+ potrwa do 2028 roku.

Zakwalifikowane projekty liniowe:

 1. Prace na linii kolejowej nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska.
 2. Odbudowa linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączeń: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto.
 3. Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę 2. toru i dod. przystanków osobowych w Mikołowie.
 4. Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linii kolejowej nr 142.
 5. Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice linii kolejowej nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald.
 6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odc. Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p. odg.) do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową p.o. D.G. Gołonóg.