Kierowcy zapominają, że na gliwickim woonerfie pierwszeństwo ma pieszy

Jedną z najistotniejszych zmian, jakie zaszły na ul. Siemińskiego było ustanowienie strefy zamieszkania. Przypominamy, że [...]