„Zgodnie z procedurami i przepisami ustawy o działalności leczniczej wojewoda, na wniosek podmiotu leczniczego, czyli Szpitala Miejskiego, oraz po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu Zdrowia, wydał zgodę na czasowe zaprzestanie działalności oddziału chirurgii ogólnej.” – przekazało nam biuro prasowe Wojewody Ślaskiego.

Z informacji przekazanych nam przez Szpital, placówka nie zamierza jednak zaprzestać działalności. – Oddział chirurgii ogólnej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach przyjmuje aktualnie pacjentów bez żadnych przeszkód. Realizowane są też na bieżąco zabiegi operacyjne ratujące m.in. chorych onkologicznie – informuje Anna Ginał, rzecznik szpitala. – W poniedziałek, 31 października 2022 roku, miało miejsce spotkanie Prezesa Zarządu Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach z ordynatorami oddziałów chirurgii oraz interny, w czasie którego ustalono precyzyjnie zasady współpracy na najbliższy czas – dodaje rzecznik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here