Ekwiwalent 162 posadzonych drzew, redukcja dwutlenku węgla o ponad 3,5 tony rocznie, a w nadchodzących latach niższe rachunki za energię elektryczną – to potencjalny efekt zamontowania instalacji fotowoltaicznej na dachu Domu Dziecka nr 1 przy ul. Toszeckiej 25. Jak się szacuje, dzięki panelom solarnym placówka podlegająca Centrum Pieczy Zastępczej będzie mogła zaoszczędzić ponad 116 tys. zł na wydatkach na energię elektryczną.

System ufundowała i zainstalowała na wskazanej przez władze Gliwic siedzibie Domu Dziecka nr 1 olsztyńska firma Corab. – Inwestowanie zobowiązuje do szerszych działań. Corab był i jest firmą społecznie odpowiedzialną, a jako przedsiębiorstwo będące uczestnikiem transformacji energetycznej mamy szczególne możliwości. Dlatego postanowiliśmy, wspólnie z naszym partnerem, firmą Elmax z Tychów, wyposażyć jeden z domów dziecka w Gliwicach w instalację fotowoltaiczną składającą się z 16 paneli o mocy 405 wat każdy. Zapewni ona placówce energię elektryczną i pozwoli zmniejszyć rachunki za prąd. Mówimy tu o niebagatelnej kwocie ponad 116 tys. zł oszczędności przez najbliższe lata – podkreśla Piotr Markowski, prezes zarządu Corab S.A.

Firma uruchomiła latem w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 92 nowoczesne centrum logistyczno-szkoleniowe dystrybuujące w kraju i za granicą systemy solarne własnej produkcji i pompy ciepła. O wyborze naszego miasta przesądziła wyjątkowo korzystna lokalizacja w bliskim sąsiedztwie węzła autostrad A1 i A4 (istotna szczególnie dla zagranicznych kontrahentów Corab z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii), dobra infrastruktura i stworzony przez samorząd klimat do inwestowania. Te trzy czynniki sprawiły, że Corab rozważa kolejne aktywności w tym regionie.

 Jako miasto stawiamy na ciągły rozwój i wdrażanie proekologicznych rozwiązań. Cieszymy się niezmiernie, że duży inwestor związany z branżą zielonej energii nie tylko podjął działalność w Gliwicach, ale nie zapomniał również o potrzebach lokalnej społeczności, wychodząc z propozycją zainstalowania nowoczesnej instalacji solarnej – komentuje prezydent Gliwic Adam Neumann.

Miejskiej fotowoltaiki coraz więcej

Od blisko 2 lat na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego w Gliwicach – przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A – działają mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 80,6 kilowatopików. Pokrywają część zapotrzebowania obu obiektów na prąd, co korzystnie wpływa na środowisko i finanse miasta. W tym roku profitów z tytułu użytkowania ogniw słonecznych przybędzie, bowiem dzięki kolejnym instalacjom na terenie Gliwic, moc miejskich „solarów” powiększy się wielokrotnie.
W nadchodzących miesiącach na 9 gliwickich budynkach użyteczności publicznej zainstalowanych zostanie łącznie ponad tysiąc paneli fotowoltaicznych o mocy 418,5 kilowatopików.

Instalacje fotowoltaiczne są już montowane na siedzibach Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Andromedy 36 oraz Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sportowej 17, a także na budynku przy ul. Nad Łąkami 1, pełniącym funkcję świetlicy dla mieszkańców dzielnicy Czechowice. W następnej kolejności „solary” pojawią się na dachach Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Kopernika 63, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5 i internatu ZST-I przy ul. Krakusa, VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sikornik 34, Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Sikornik 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Robotniczej 6
Zadanie w formule „zaprojektuj i wykonaj” realizuje częstochowska firma Inergis S.A., która pod koniec kwietnia br. podpisała umowę z Miastem Gliwice. Koszt inwestycji wyniesie ok. 2,4 mln zł, z czego 85% (maksimum 1,95 mln zł) pokryje pozyskane przez Gliwice dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Niemal 1000 paneli fotowoltaicznych zainstalowano także na 6 zadaszeniach peronów powstającego Centrum Przesiadkowego. Ich łączna moc 350 kilowatopików pozwoli zasilać w energię elektryczną budynek główny CP, instalacje zadaszeń oraz tunel. Nadwyżka energii trafi do instalacji agregatu wody lodowej, budynku pomocniczego i innych odbiorców na terenie Centrum Przesiadkowego.

Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na siedzibie Biblioteki Centralnej przy ul. Kościuszki 17 planuje też Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Aby sprostać finansowo zadaniu i pokryć planowane wydatki kwalifikowalne związane z realizacją tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, placówka ma otrzymać z miejskiego budżetu nieoprocentowaną pożyczki w kwocie 151 tys. zł. Zostanie ona spłacona jednorazowo, po otrzymaniu unijnej refundacji projektu, nie później niż 30 grudnia 2023 roku.

Fotowoltaika – ekologiczna, ekonomiczna i konieczna!

Ogniwa nie emitują zanieczyszczeń, co pozwoli miastu na redukcję emisji dwutlenku węgla o co najmniej 260 ton w skali roku oraz obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM 10 o co najmniej 13 kg rocznie. Pozyskiwanie energii słonecznej nie generuje też hałasu, a panele można z czasem poddać recyklingowi. Dzięki nim wytwarzany jest darmowy prąd – tylko w przypadku gliwickich obiektów oświatowych szacuje się łączną produkcję energii na poziomie około 334 MWh rocznie.

– Inwestycje w fotowoltaikę są nie tylko odpowiedzią na wyzwania ekologiczne, ale też na wyzwania dnia codziennego związane z rozwijającym się kryzysem finansowo-energetycznym. Ceny energii elektrycznej szybują w górę. Nasz samorząd, dzięki rozstrzygniętemu w ubiegłym roku przetargowi na wspólny  – dwuletni  – zakup prądu w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest chwilowo w dobrej sytuacji. Do końca następnego roku mamy zagwarantowane stałe ceny. Widzimy natomiast, jak w innych samorządach rozstrzygane są dzisiaj przetargi – tam wzrost cen jest kilkusetprocentowy, a nawet tysiącprocentowy. To przeraża, ale też umacnia w przekonaniu, że instalacji fotowoltaicznych – w miarę możliwości technicznych i finansowych – powinno być w mieście jak najwięcej, po to, by mniej wydawać na energię elektryczną i w jak największym zakresie pozyskiwać ją z własnej produkcji – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

fot. D. Nita-Garbiec

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here