Dramatyczny stan finansowy Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Bez odpowiedniego finansowania ze strony NFZ nie ma możliwości zachowania płynności finansowej spółki. Radni zwrócą się z apelem do ministerstwa zdrowia i NFZ.

Głównymi problemami szpitala są niedoszacowane wartości kontraktów, nieadekwatna wycena procedur medycznych, braki kadrowe, przestarzała infrastruktura generująca dodatkowe koszty działalności, znaczący wzrost cen i roszczeń płacowych, a także ograniczone możliwości wykonywania komercyjnych usług zdrowotnych.

W apelu do ministra zdrowia władze miasta piszą: “Podstawowym celem procesu taryfikacji powinno być dokonanie wyceny świadczeń w sposób adekwatny do rzeczywistych kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty lecznicze. Niestety można zauważyć, że realizacja świadczeń zdrowotnych nie znajduje odzwierciedlenia w przychodach z NFZ, a obowiązująca wycena procedur medycznych w wielu przypadkach nie pokrywa kosztów. Wycena procedur medycznych od lat nie jest dostosowywana do zmian, jakie zachodzą w gospodarce (inflacja, której skutkiem są rosnące koszty pracy, energii, sprzętu i aparatury, leków itp.), a także do wymagań stawianych szpitalom ustawami, rozporządzeniami oraz zarządzeniami i umowami z NFZ.”

To wszystko przyczynia się do narastającego zadłużenia Szpitala, które przekracza już wszystkie normy bezpieczeństwa finansowego. W 2021 r. szpital osiągnął przychody z NFZ w kwocie 149 milionów zł, z czego 81 mln zł to przychody wynikające z realizacji umowy sieciowej. Przychody z realizacji umów covidowych w roku 2021 wyniosły 61 milionów zł. Obecnie przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia pokrywają zaledwie 80% kosztów działalności placówki.

Zobowiązania ogółem za rok 2021 r. wynoszą ponad 64 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne ponad 12 mln zł. Strata wynosi -22,5 miliona zł (stan na dzień 31.12.2021 r.). Takie zobowiązania finansowe doprowadzają do braku płynności finansowej spółki. Z analiz sprawozdań finansowych wynika, że aby nie doprowadzić do postępującego zadłużania się placówki, a w konsekwencji jej zamknięcia, przychody z NFZ powinny wynosić co najmniej o 40 mln zł więcej w stosunku do obecnego finansowania.

Aby nie dopuścić do tak szybko rozwijającej się zapaści finansowej spółki, Miasto Gliwice corocznie wspiera finansowo jej funkcjonowanie. W przeciągu ostatnich 6 lat Miasto udzieliło Szpitalowi wsparcia finansowego w kwocie ponad 138 mln zł m.in. w formie dokapitalizowania spółki oraz udzielenia bezzwrotnych pożyczek. Oprócz tego w obliczu pandemii uruchomiono 3 mln zł z rezerwy na działania kryzysowe, które zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury wykorzystywanych do ratowania życia pacjentów walczących z COVID-19.

Wobec powyższego Rada Miasta Gliwice apeluje o zwiększenie poziomu finansowania Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. oraz o zapewnienie aktualizacji wyceny procedur medycznych w odniesieniu do wzrostu kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here